Tre barn som läser en bok

Förskoleklass

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform som fungerar som en övergång mellan förskola och den obligatoriska skolan. Förskoleklassen är frivillig och avgiftsfri.

Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och metodik.

Förskoleklassen finns på den skola som eleven sedan ska gå i från årskurs 1. Verksamheten pågår under ungefär femton timmar i veckan. Resten av dagen är de flesta eleverna i fritidshem eller i pedagogisk omsorg. För mer information om förskoleklass kan du kontakta den skola där ditt barn ska gå.

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2017-10-04 13:18:10

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén Barn- & utbildningschef 0157 – 43 02 00