Hoppa till huvudinnehåll
Tre barn som läser en bok

Förskoleklass

Förskoleklass är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år.

Att förskoleklassen blir obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan och behöver ansöka om ledighet.

Läroplan.
Läroplanen styr verksamheten i förskoleklassen. Det är läroplanens första och andra del tillsammans med den tredje delen som ska ligga till grund när läraren planerar och genomför undervisning i förskoleklassen. Det som sägs i läroplanen om lärare ska också gälla förskollärare och fritidspedagoger.

Rätt till…

  • Eleverna i förskoleklassen ska få rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider.
  • De ska också få rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever.
  • 525 timmar undervisning, högst 6 timmar/dag

I Flens kommunala verksamhet…

  • Omfattning likställs med timplanen för åk 1
  • Förskoleklassens “timplan” ska vara flexibel och ämnestematiskt uppbyggd, men följa timplanen för åk 1
  • Förskoleklass ska ha idrott och hälsa med idrottslärare
  • Bedömningsstöd från Skolverket, obligatoriskt
  • Alla använder gemensam samtalsmall i Unikum
  • Bornholmsmodellen skall vara en gemensam metod för språk- läs- och skrivinlärningen
Sidansvarig: Henrik Ljungqvist
Senast uppdaterad: 2022-03-18 09:10:15

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Henrik Ljungqvist

Verksamhetschef för förskola, grundskola, gymnasium och måltidsservice

0157-43 02 29