Barn med förkläden som målar

Fritidshem & fritidsklubb

Innan och efter skoldagen börjar erbjuds barn från förskoleklass till och med årskurs tre plats på ett fritidshem, äldre barn i årskurs 4 - 6 erbjuds plats på fritidsklubb. Fritidshemmen brukar erbjuda olika aktiviteter och utflykter och finns på varje skola.

Fritidshem

Barn till arbetande och studerande har möjlighet till plats på fritidshem till och med årskurs 3.
Sexåringar som ska börja kommunal förskoleklass till hösten erbjuds plats på fritidshemmet på aktuell skola.

Fritidsklubb

Barn i årskurs 4 – 6 erbjuds plats på fritidsklubb. I Flen bedrivs verksamheten i fritidsgårdarnas lokaler i Flen, Malmköping och Hälleforsnäs. Fritidsklubbarna ska ge barnen en meningsfull och trygg fritidsverksamhet tillsammans med vuxna efter att skolan slutat för dagen. På fritidsklubben serveras ett mellanmål under eftermiddagen. På lovdagar serveras både lunch och mellanmål.

Har du frågor och funderingar, kontakta respektive fritidsklubb eller ansvariga chefer.
Direktnummer till fritidsklubbarna:
Flen: 0157-43 09 81
Malmköping: 0157-43 09 85
Hälleforsnäs: 0157-43 09 83

Lovdagsplacering

Lovdagsplacering i fritidshem/fritidsklubb kan erbjudas under läsårets alla lovdagar, dock ej sommarlov som ligger utanför läsår, för barn i förskoleklass till och med sommarlovet det år barnet börjar årskurs sju.

Blanketter

 

Mer information

Skolverkets information

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2018-04-03 16:04:06

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Zekerijah Cajlakovic Handläggare barnomsorg 0157 – 43 02 01