Hoppa till huvudinnehåll
Barn med förkläden som målar

Fritidshem, fritidsklubb och barnomsorg på obekväm arbetstid

Innan och efter skoldagen börjar erbjuds barn från förskoleklass till och med årskurs tre plats på ett fritidshem, äldre barn i årskurs 4 - 6 erbjuds plats på fritidsklubb. Fritidshemmen brukar erbjuda olika aktiviteter och utflykter och finns på varje skola.

Fritidshem

Barn till arbetande och studerande har möjlighet till plats på fritidshem till och med årskurs 3.
Sexåringar som ska börja kommunal förskoleklass till hösten erbjuds plats på fritidshemmet på aktuell skola.

Fritidsklubb

Barn i årskurs 4 – 6 erbjuds plats på fritidsklubb. I Flen bedrivs verksamheten i fritidsgårdarnas lokaler i Flen, Malmköping och Hälleforsnäs. Fritidsklubbarna ska ge barnen en meningsfull och trygg fritidsverksamhet tillsammans med vuxna efter att skolan slutat för dagen. På fritidsklubben serveras ett mellanmål under eftermiddagen. På lovdagar serveras både lunch och mellanmål.

Har du frågor och funderingar, kontakta respektive fritidsklubb eller ansvariga chefer.
Direktnummer till fritidsklubbarna:
Flen: 0157-43 09 81
Malmköping: 0157-43 09 85
Hälleforsnäs: 0157-43 09 83

Lovdagsplacering

Lovdagsplacering i fritidshem/fritidsklubb kan erbjudas under läsårets alla lovdagar, dock ej sommarlov som ligger utanför läsår, för barn i förskoleklass till och med sommarlovet det år barnet börjar årskurs sju.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

I Flens Kommun finns  servicen barnomsorg på obekväm arbetstid, för barn i åldrarna 1-9 år. Den erbjuds på lördagar och söndagar på en förskola i Flens tätort.

Handläggningstiden för att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid är upp till fyra månader. Du beviljas plats för högst sex månader i taget. Därefter behöver du ansöka igen om fortfarande har behov. Du hittar ansökningsblanketter nedan (Ansökan, Intyg från arbetsgivare och Vistelsetid), dessa skickar du sedan in till: Flens kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 642 81 Flen.

Blanketter

 

Mer information

Skolverkets information

Handläggare fritidshem

Besökstider
Måndagar
Tisdagar    10.00 – 11.00
Onsdagar
Torsdagar 10.00 – 11.00
Fredagar   10.00 – 11.00

Besöken sker i Stadshusets reception.

Telefontider
Måndagar
Tisdagar    11.00 – 12.00
Onsdagar
Torsdagar 11.00 – 12.00
Fredagar   11.00 – 12.00

Telefon: 0157-43 02 01
E-post

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2020-01-15 10:40:20

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.