Hoppa till huvudinnehåll
Två flickor sitter vid bord i bibliotek och läser tillsammans

Modersmålsundervisning

Talar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ditt barn få modersmålsundervisning. Läs mer och ansök genom att skicka in blanketten som finns längst ner på sidan.

För att ha rätt att delta måste ditt barn använda sitt modersmål varje dag hemma och ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisningen är frivillig. När ditt barn har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne som helst i skolan, med en kursplan, kunskapskrav och betyg från årskurs 6. Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till flerspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet.

För att vi ska kunna ordna undervisning på ditt barns språk måste det finnas minst fem elever i kommunen som ansökt om undervisning på samma språk.

Kommunen har i uppdrag att ordna modersmålsundervisning i teckenspråk även om antalet elever är färre än fem elever. Samma sak gäller modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani chib och jiddisch. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Detsamma gäller för adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska. Modersmålsundervisning kan inte ges i mer än ett språk. Ett romskt barn som kommer från utlandet kan få undervisning i två språk om det finns särskilda skäl till det.

Blanketter