Hoppa till huvudinnehåll
Pojke på cykel med cykelhjälm som skrattar

Säkra skolvägar

Färre antal bilar samt lägre hastigheter runt skolorna ger stor effekt för ökad trafiksäkerhet. Med få bilar blir området runt skolorna tryggare för gående och cyklister. Att ta sig till skolan till fots eller cykel är bra både för miljö och hälsa. Barnen får vardagsmotion och lär sig att vistas i trafiken.

Cykla eller promenera tillsammans till skolan – Minska trafiken och skapa en lugnare trafikmiljö runt skolan.

Om du måste skjutsa ditt barn med bil, kom ihåg att du är en del av barnets trafikmiljö. Föregå med gott exempel och kör inte hela vägen fram till skolan. Då bidrar du till en mer trafiksäker miljö och hjälper samtidigt ditt barn till självständighet och nyttiga vanor. Anvisade platser lämpliga för avlämning finns markerade i karta nedan.

För biltrafikanter gäller att du ska framföra ditt fordon på ett sådant sätt att du inte behöver backa, vända eller förbigå lagar och förbud. Det är ditt ansvar som bilförare att inte bidra till en otrygg miljö runt skolan.

Tillsammans hjälps vi åt att skapa en säker skolväg!

Det finns flera olika sätt att på ett trafiksäkert, hälsosamt och miljövänligt sätt ta sig till och från skolan. Här kommer lite förslag:

Samgå och samcykla

Genom att gå och cykla till skolan, istället för att åka bil, hjälper du till att göra trafikmiljön runt skolan tryggare. Det kan vara stressen på morgonen som gör att du väljer att skjutsa barnen till skolan. Men kanske känner du någon annan vuxen som bor i närheten som har barn på samma skola och som skulle kunna turas om att följa barnen till skolan. Ditt barn kanske har en kompis som bor på vägen till skolan och som skulle kunna följas åt med er.

Gå ihop med andra familjer och hjälps åt att lämna och hämta barn på skolan genom att turas om att gå eller cykla med barnen till och från skolan.

Vuxen och barn på varsin cykel i ett villaområde

Vandrande skolbuss

En vandrande skolbuss går ut på att flera familjer turas om med hämtning och lämning av barn på skolan. Beroende på hur många familjer som är med i den vandrande skolbussen så delar man upp ansvaret att följa sina egna och andras barn till och från skolan så som det passar.

Barn på led med vuxna som går över ett övergångsställe

De bästa skolvägarna i kommunen

Trafikregler

Respektera parkeringsförbud för att minska trafikstockning och öka trafiksäkerheten runt skolan, till exempel genom att lämning och hämtning inte sker på vissa sidor av gatan – så att barn och vuxna inte går mellan bilar och över gatan där mycket trafik passerar.

Det finns parkeringsfickor där man kan parkera en kortare tid för att lämna av elever. Anpassa körvägen så att fordonet hamnar i rätt riktning och kan stanna till i fickan så att man inte behöver vända bilen på ett trafikfarligt sätt.

Parkering för bil och cykel