Hoppa till huvudinnehåll
Pojke med cykelhjälm på cykel med stödhjul - cyklar på väg.

Säkra skolvägar – Stenhammarskolan

Det är många som är bekymrade över trafiksituationen vid Stenhammarskolan. Flens kommun är medvetna om situationen och arbetar för att förbättra för alla trafikanter med fokus på våra elevers säkerhet.

Pilotprojektet “Säkra skolvägar” har fått klartecken från kommunfullmäktige och ska startas i början av 2020. Det ska bedrivas under året med fokus på trafiksituationen runt Stenhammarskolan. Mer information kring detta projekt förmedlas av projektet i början av 2020. Blir det lyckosamt kan det bli en förebild för kommande trafiksäkerhetsprojekt runt skolor i kommunen.

Tänk på säkerheten och välj rätt väg

I första hand rekommenderas att skolelever och vårdnadshavare använder de gång- och cykelvägar som finns.

Om du som vårdnadshavare ändå lämnar av dina barn vid skolan med bil: tänk på alla trafikanters säkerhet. Förutsatt att det är säkert för barnen är det bra om avlämning och hämtning sker en bit bort från skolan.

För biltrafikanter gäller att du ska framföra ditt fordon på ett sådant sätt att du inte behöver backa, vända eller förbigå lagar och förbud. För biltrafikanter är denna bilväg den säkraste:

Kartbild över förslagen bilväg vid skola i Flens tätort

Planerade åtgärder

I projektet “Säkra skolvägar” kommer det tas fram förslag och åtgärdsplaner för att stärka trafiksäkerheten, framförallt i området runt Stenhammarskolan. De åtgärder som kommit längre fram i planeringen hittills är bland annat möjliga hastighetsdämpande åtgärder. Projektet är ett så kallat pilotprojekt vilket även ska innebära att de åtgärder och förslag till att förstärka trafiksäkerheten ska vara applicerbara vid andra skolor i kommunens olika orter.

Frågor och svar

Kommunen har fått in många synpunkter och frågor från oroliga invånare och medtrafikanter. Här visar vi ett urval med svar.

Det är parkeringskaos vid Stenhammarskolan. Biltrafikanter parkerar och stannar på platser där det sitter förbudsskyltar. Vad gör kommunen åt det?

– Situationen uppkommer för att biltrafikanter inte följer gällande lagar och förbud, vilket i första hand är Polisens uppgift att stävja. På eftermiddagarna finns Securitas på plats för övervakning.

Det är stor olycksrisk vid Stenhammarskolan. Biltrafikanter parkerar, stannar, vänder på osäkra ställen och kör på varandra. Vad gör kommunen åt det?

– Kommunen förbereder ett projekt som heter “Säkra skolvägar” som har i uppgift att ta fram och verkställa åtgärder för att få skolvägarna i Flens kommun säkrare. Kommunen rekommenderar att skolelever och vårdnadshavare först och främst använder de gång- och cykelvägar som finns till och från skolan. Lämnar man ändå av sina barn med bil bör man välja en trafiksäker plats, en bit från skolan, för avlämning och hämtning samt framföra bilen på ett sådant sätt att man inte backar, vänder eller förbigår lagar och förbud. Se ovan för kartor.