Hoppa till huvudinnehåll
Pojke med cykelhjälm på cykel med stödhjul - cyklar på väg.

Säkra skolvägar – Stenhammarskolan

En stor effekt för ökad trafiksäkerhet är färre antal bilar samt lägre hastigheter runt skolorna. Då blir området runt skolorna tryggare för gående och cyklister. Att ta sig till skolan till fots eller cykel är bra både för miljö och hälsa. Barnen får vardagsmotion och lär sig att vistas i trafiken.

Pilotprojektet “Säkra skolvägar” fick klartecken från kommunfullmäktige och startades i början av 2020 och avslutas under 2021. Det ska bedrivas med fokus på trafiksituationen runt Stenhammarskolan. Mer information kring detta projekt förmedlas löpande. Blir det lyckosamt kan det bli en förebild för kommande trafiksäkerhetsprojekt runt skolor i kommunen.

Tänk på säkerheten och välj rätt väg

I första hand rekommenderas att skolelever och vårdnadshavare använder de gång- och cykelvägar som finns.

Enligt resvaneundersökning reser de flesta elever hållbart till skolan. Det innebär att de flesta går, cyklar eller åker buss. Hållbart resande betyder att resa så att både du och miljön mår bra.

Om du måste skjutsa ditt barn med bil, kom ihåg att du är en del av barnets trafikmiljö. Föregå med gott exempel och kör inte hela vägen fram till skolan. Då bidrar du till en mer trafiksäker miljö och hjälper samtidigt ditt barn till självständighet och nyttiga vanor. Anvisade platser lämpliga för avlämning finns markerade i karta nedan.

För biltrafikanter gäller att du ska framföra ditt fordon på ett sådant sätt att du inte behöver backa, vända eller förbigå lagar och förbud. Det är ditt ansvar som bilförare att inte bidra till en otrygg miljö runt skolan.

 

Planerade åtgärder

I projektet “Säkra skolvägar” kommer det tas fram förslag och åtgärdsplaner för att stärka trafiksäkerheten, framförallt i området runt Stenhammarskolan. De åtgärder som kommit längre fram i planeringen hittills är bland annat möjliga hastighetsdämpande åtgärder. Projektet är ett så kallat pilotprojekt vilket även ska innebära att de åtgärder och förslag till att förstärka trafiksäkerheten ska vara applicerbara vid andra skolor i kommunens olika orter.

Projektet har tagit fram ett arbetssätt med en verktygslåda. Här samlas en mängd olika alternativ för åtgärder, möjliga att använda i fortsatt arbete med säkra skolvägar runt om i kommunen.

Vid Stenhammarskolan ser projektet just nu över reglering på närliggande gator, beteendeförändrande och kunskapshöjande insatser och förbättrad cykelparkering.

Frågor och svar

Kommunen har fått in många synpunkter och frågor från oroliga invånare och medtrafikanter. Här visar vi ett urval med svar.

Det är parkeringskaos vid Stenhammarskolan. Biltrafikanter parkerar och stannar på platser där det sitter förbudsskyltar. Vad gör kommunen åt det?

– Situationen uppkommer för att biltrafikanter inte följer gällande lagar och förbud, vilket i första hand är Polisens uppgift att stävja. På eftermiddagarna finns Securitas på plats för övervakning.

Det är stor olycksrisk vid Stenhammarskolan. Biltrafikanter parkerar, stannar, vänder på osäkra ställen och kör på varandra. Vad gör kommunen åt det?

– Kommunen förbereder ett projekt som heter “Säkra skolvägar” som har i uppgift att ta fram och verkställa åtgärder för att få skolvägarna i Flens kommun säkrare. Kommunen rekommenderar att skolelever och vårdnadshavare först och främst använder de gång- och cykelvägar som finns till och från skolan. Lämnar man ändå av sina barn med bil bör man välja en trafiksäker plats, en bit från skolan, för avlämning och hämtning samt framföra bilen på ett sådant sätt att man inte backar, vänder eller förbigår lagar och förbud. Se ovan för kartor.