Hoppa till huvudinnehåll
Bettna ortskonst

Bettna skola

Bettna skola ligger vackert mellan kyrkan och skogen och med utsikt över åkrar. Vi är en F-6-skola som tar till vara på fördelarna med den lilla skolan. Alla elever är all personals ansvar och vi arbetar tillsammans för att skolan ska präglas av trygghet, glädje och kunskaper.

Bland det viktigaste vi arbetar med på skola och fritids är att eleverna ska utvecklas i att vara duktiga på att kommunicera, samarbeta och leka med varandra. Detta arbetar all personal med under lektioner, fritidstid och raster.

För oss är det viktigt att varje elev ses som en egen individ och ges möjligheter till personlig utveckling i samspel med andra. Vi arbetar för att varje elev ska vara stolt över den egna personen och den egna prestationen samt vara medveten om sin egen utveckling och sitt eget lärande.

 

Länk till läsårstider för eleverna 2021/2022