Hoppa till huvudinnehåll

Elevinflytande

Eleverna har stora möjligheter att påverka innehåll och svårighetsgrad i sitt skolarbete.

Vi arbetar med Klassråd, Elevråd, Matråd och Kamratråd där elevernas idéer och åsikter tas till vara.

Vi arbetar även kontinuerligt med ökat elevinflytande i undervisningen. Där är det även viktigt att eleverna får hjälp att få syn på allt det som de redan idag kan påverka och välja själva.