Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrasamverkan

Skolans samarbete med hemmen är viktig för eleverna och det finns olika former för detta samarbete.

Ett par gånger per termin träffas Föräldrarådet som har en grundstomme i rektor/biträdande rektor, lärare och föräldrarepresentanter från varje klass, där en förälder är ordförande och en är sekreterare. Alla föräldrar är dock välkomna att delta på mötena.

Utvecklingssamtal erbjuder vi varje termin och det samtalet ger elever och föräldrar mest om alla är väl förberedda – att prata med varandra innan och att läsa de skriftliga omdömen som är aktuella.

För att föräldrarna ska få en bra och tydlig inblick i skolarbetet använder vi oss av lärplattformen UNIKUM. På skolan värnar vi om samtalet mellan hem och skola.