Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Bettna fritidshem är integrerat i skolan och har ca 25 barn i åldrarna 6-10 år inskrivna.

Fritidshemmet har ett nära samarbete med förskolan Mårbacka, vilket innebär att öppningar sker på Mårbacka med deras personal och stängningarna sköts av fritids personal. Vi har även en del hopslagningar vid lov om det är få barn, samt några veckor under sommaren.

Här finns också fritidsklubb för barn i åldrarna 10-12 år.

Schema och information via IST Lämna och hämta
Via den här länken ska ni registrera ert barns tider samt ta del av information om stängda dagar, lov och övrigt.

Det är ert ansvar att alltid ha ett aktuellt schema på ert barn tillgängligt för fritids då det annars kan tolkas att ert barn är ledigt och åker hem. Vi hjälper gärna till att lägga in schema om någon behöver det. Prata med personalen på fritids.

Ansökan om plats
Alla tidigare blanketter är nu digitala och ansökan om fritidshem/fritidsklubb görs via Flens kommuns E-tjänster.