Hoppa till huvudinnehåll

Om skolan

Bettna skola ligger vackert mellan kyrkan och skogen och med utsikt över åkrar. Vi är en F-6-skola som tar till vara på fördelarna med den lilla skolan. Alla elever är all personals ansvar och vi arbetar tillsammans för att skolan ska präglas av trygghet, glädje och kunskaper.

Bland det viktigaste vi arbetar med på skola och fritids är att eleverna ska utvecklas i att vara duktiga på att kommunicera, samarbeta och leka med varandra. Detta arbetar all personal med under lektioner, fritidstid och raster. För oss är det viktigt att varje elev ses som en egen individ och ges möjligheter till personlig utveckling i samspel med andra. Vi arbetar för att varje elev ska vara stolt över den egna personen och den egna prestationen samt vara medveten om sin egen utveckling och sitt eget lärande.

Torsdagsaktiviteter

Direkt efter lunch på torsdagar har vi Torsdagsaktiviteter som rullar på ett fyraveckors-schema.

Tvärgrupper

Alla elever på skolan är indelade i tvärgrupper och i varje tvärgrupp finns elever från F-6 samt en vuxen. När vi träffas i tvärgrupperna ägnar vi tiden åt diskussioner eller samarbetsövningar. Eleverna får diskutera till exempel hur man lär sig, hur en bra lärare är, vad man kan göra för att alla ska ha någon att leka med på rasten. Oftast är de äldsta eleverna samtalsledare och den vuxne sekreterare.

Storsamling

När vi har Storsamling samlas alla skolans elever och personal i ett klassrum. Vi pratar om föregående veckas Tvärgrupper och har ibland annan information eller diskuterar något.

HSS – Hela Skolan Samlas (eller Hela Skolan Sjunger)

HSS börjar 11.45 i idrottshallen. Två elever från åk 6 är programledare och guidar åhörarna genom uppträdandena. Varje klass uppträder med en sång, en dans eller en redovisning av något slag. Vi sjunger även några allsånger tillsammans. Denna aktivitet brukar vara välbesökt av föräldrar.

Råd

Var fjärde vecka träffas skolans två råd. Vi har tre olika råd.

I Elevrådet sitter en representant från varje klass samt en ansvarig vuxen. Elevrådet taar i första hand upp frågor som kommit upp i klasserna på Klassråd och som förs till Elevrådet av elevrådsrepresentanten.

I Miljö- och matrådet sitter en representant från varje klass samt en ansvarig vuxen. Vid matrådsfrågor deltar även vår kock.

I Kamratrådet sitter en representant från varje klass samt en ansvarig vuxen. Kamratrådet pratar om hur det är på raster och lektioner – hur stämningen är och vad man kan göra för att alla ska må bra. Kamratrådet beslutar om skolans regler och anordnar några samarbetsfrämjande aktiviteter varje läsår.

Skolans traditioner

Lektemadag. Alldeles i början av höstterminen går Tvärgrupperna runt till olika stationer, och vid varje station leker de en lek tillsammans. Syftet är att främja leken och samarbetet, att eleverna ska hitta varandra (igen) som lekkamrater efter sommarlovet samt att eleverna får tips och idéer om olika rastaktiviteter.

Adventssamling. Alldeles i början av december blir en HSS flyttad till en måndag och uppgraderad till att hållas i kyrkan på kvällen.

Lucia. Åk 5-6 ansvarar för skolans Luciatåg som även brukar göra sitt framträdande för Bettna PRO i Föreningsgården. Ofta är åk 4 med så att det blir fler i tåget.

Julbad. Strax innan jul åker hela skolan till Flens badhus och badar. Åk 3-5 gör ett simtest och åk 4-6 kan öva livräddning.

Julpyssel. Sista vanliga skoldagen innan avslutningsdagen har vi julpyssel. Eleverna går i sina tvärgrupper runt i ett stationssystem där vi gör olika typer av pyssel, bakar pepparkakor och myser.

Dans kring granen. Ett moment i julavslutningen är att hela skolan samlas i idrottshallen och dansar kring granen. Vi avslutar med långdans som släpper av klass efter klass vid respektive klassrum.

Friluftsdag. Finns det snö i början av vårterminen så anordnar vi en friluftsdag. Fotbollsplanen spolas av föräldraföreningen Barnens Bästa och vi åker skridskor, längdskidor och pulka.

Påskpyssel. Innan påsklovet påskpysslar vi på samma sätt som vi julpysslar. Men med färre tomtar och fler kycklingar.

Öppet Hus – Vårsoaré. En kväll i maj öppnar skolan upp lite extra en kväll. Eleverna visar upp olika arbeten i klassrummen och alla besökande kan köpa fika i matsalen. Kvällen avslutas med en Vårsoaré i idrottshallen. Formen för Vårsoarén liknar HSS.

Maraton. I juni är det dags för Bettna skolas Maraton. Eleverna springer runt skolan – så många varv de bara orkar under en viss tid. Klassens varv läggs ihop och det blir ära och berömmelse för vinnande klass.

Skolavslutning. Elever och personal samlas på skolgården för klassvis tågande till baksidan av skolan där vi har avslutningen utomhus. Formen för avslutningen liknar HSS.