Hoppa till huvudinnehåll
Bruksskolan i Hälleforsnäs

Bruksskolan

På Bruksskolan bedrivs undervisning från förskoleklass till och med åk 6. Skolan ligger i Hälleforsnäs med närhet till skog och natur ca 15 km från tätorten Flen.

Här arbetar vi med synligt lärande och utvecklar nya arbetssätt. Vi samverkar med Riksidrottsförbundet i en rörelsesatsning för mer aktiva elever som ska ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Enligt forskning är det bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultaten.

Vi är en skola för alla där vi lär för framtiden. En skola som skapar delaktighet och utmanar eleverna till att lära och nå höga mål. Genom kreativitet, samarbetet och kunskap skapar elever och personal tillsammans framtidens kompetenser. Vi är en skola med hög kvalitet där alla känner sig trygga och utvecklas efter sin potential. Vi skapar samarbete och delar med oss av kunskaper och tillgångar.

Vi har elever ifrån förskoleklass till åk 6 i fina lokaler. Vita villan där förskoleklass, fritids och förberedelseklass finns och i Burspråket har åk 1-6 sina klassrum. Den vi kallar Gula villan finns vårt skolbibliotek. Utöver skolans planerade rastaktiviteter så har skolgården även en interaktiv lek och en parkour park som innebär olika typer av hinder för aktiva utelekar.

Elevinflytande

Elevråd

I elevrådet sitter det två elever från varje klass från årskurs 1-6. Elevrådet jobbar med frågor som kommer upp som handlar om hela skolan. Varje klass har klassråd där man tar upp frågor som rör den egna klassen och saker som elevrådsrepresentanterna tar med sig till elevrådet.

Fritidshem

I Bruksskolans lokaler finns även fritidshem där elever från förskoleklass till och med årskurs 3 får vistas före och efter skoltid samt under lov.

Läs mer och hitta ansökan om fritidshem på denna sida.

Länkar

Elevhälsa

Utveckling och kvalitet

Mat och måltider i skola och förskola

Läsårstider