Hoppa till huvudinnehåll

Elevinflytande

Elevråd

I elevrådet sitter det två elever från varje klass från årskurs 1-6. De är valda av sina klasskamrater och sitter i regel ett år i taget. Ettorna får prova på se de vet vad det handlar om tills de kommer upp i årskurs 2. De turas om att gå på elevrådet. Vi i elevrådet jobbar med frågor som kommer upp som handlar om hela skolan. Varje klass har klassråd där man tar upp frågor som rör den egna klassen och saker som elevrådsrepresentanterna tar med sig till elevrådet.  Det kan vara saker som rör hela skolan som tex rastaktiviteter, hur miljön är på skolan både ute och inne och om vi ska förändra något. kanske en önskan om att köpa in något till hela skolan. Vi tar upp frågan och utser någon som kanske ska ta reda på lite mer innan vi tar ett beslut. Elevrådsrepresentanterna informerar sedan sina klasskamrater om vad som kommit upp på elevrådet.

Miljöråd

Miljörådet har två representanter per klass i årskurs 2-6 plus tre personalrepresentanter. Vi har möte en gång i månaden och siktar på att få Grön Flagg. Vi har precis börjat med temat ”Djur och natur”.