Hoppa till huvudinnehåll
Vita villan

Föräldrasamverkan

Skolans samarbete med hemmen är viktig för eleverna och på Bruksskolan sker detta genom:

Föräldramöte: Varje klasslärare bjuder in till föräldramöte minst en gång om året samt skickar hem informationsbrev kontinuerligt(oftast i form av Veckobrev). Alla vårdnadshavare är välkomna att besöka sitt barn i den dagliga verksamheten i både skolan och på Fritidshemmet.

Utvecklingssamtal: Alla elever och dess vårdnadshavare erbjuds samtal varje termin. Det är viktigt att elev och vårdnadshavare kommer väl förberedda till samtalen. Eleverna är tillsammans med klassläraren ansvariga över samtalet.

Föräldraråd: En gång per termin bjuder rektor in alla vårdnadshavare till föräldraråd. Där informeras vårdnadshavare om aktuella frågor och händelser i verksamheten. Vårdnadshavare har möjlighet att lyfta frågor som de tycker är viktiga och även tycka till och vara referensgrupp till skolan.