Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Välkommen till Bruksskolans fritidshem.

Det finns fem gemensamma mål för alla Fritidshem i Flens kommun som vi arbetar aktivt med.

Dessa fem mål är:

  • Alla barn ska känna trygghet och trivsel i verksamheten.
  • Alla barn ska utveckla sin sociala kompetens.
  • Alla barn ska erbjudas ett varierande utbud av aktiviteter som stöttar dem i sitt lärande.
  • Utveckla genusperspektivet i vår verksamhet.
  • Vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar barnen på Fritids och vara nöjda med vår verksamhet.
    Förutom de fem målen arbetar vi med vår gemensamma värdegrund där stor vikt läggs vid ansvar och synligt lärande.