Hoppa till huvudinnehåll
Kyrkskolan i Mellösa

Kyrkskolan

Kyrkskolan i Mellösa bedriver verksamheter i förskoleklass, åk 1- 6 samt fritidshem/fritidsklubb. Vi samverkar med Riksidrottsförbundet i en rörelsesatsning för mer aktiva elever som ska ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Enligt forskning är det bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultaten.

 

Kyrkskolans Skolvision
Vi är en skola för alla där vi lär för framtiden. En skola som skapar delaktighet och utmanar eleverna till att lära och nå höga mål. Genom kreativitet, samarbetet och kunskap skapar elever och personal tillsammans framtidens kompetenser. Vi är en skola med hög kvalitet där alla känner sig trygga och utvecklas efter sin potential. Vi skapar samarbete och delar med oss av kunskaper och tillgångar.

Verksamheten är liten, gemytlig och för närvarande finns här drygt 110 elever. Skolan är belägen på landet i ett naturskönt område på vägen mot Harpsund och har en stor skolgård, som inbjuder till lek. Att skolan är en landsortskola med stort upptagningsområde gör att den även fyller en stor social funktion.