Hoppa till huvudinnehåll

Elevinflytande

På Kyrkskolan arbetar vi med kontinuerligt elevinflytande i form av:

Klassråd: Varje klass tar på klassrådet upp aktuella frågor som sedan tas med till Elevrådet, om det är saker som gäller mer än bara den enskilda klassen. På klassrådet jobbar man också med frågor och uppgifter som uppkommit på Elevrådet.

Miljöfrågor: Kyrkskolan är sedan februari 2003 miljöcertifierad enligt Grön Flagg. Detta innebär att vi aktivt arbetar med miljöarbete. På skolan tas miljöfrågorna på klassråd och elevråd.

Elevråd: På skolan finns ett Elevråd bestående av representanter ur elevgrupperna samt personal som kontinuerligt träffas och arbetar med frågor som uppkommit på t.ex klassråden.

POLARE – Kamratstödjare För att skapa en trygg skola för alla jobbar hela Kyrkskolan tillsammans mot mobbning och kränkande behandling. Vi har elever POLARE från klass 3, 4, 5 och 6 som regelbundet träffas tillsammans med ansvarig vuxen.

Utvecklingssamtal: På Kyrkskolan arbetar vi med att få eleverna delaktiga och ansvariga för sitt utvecklingssamtal utifrån årskurs och mognad.
Utvecklingssamtalen äger rum 1 gång/termin.
Vi vill på ett tidigt stadium lära barnen att de är delaktiga och ansvariga över sin egen utbildning genom att få eleverna att förstå frågorna:

• Vart är jag på väg?
• Hur stora framsteg har jag gjort hittills?
• Vilka är mina nästa steg?

Vår värdegrund: Kyrkskolans värdegrund diskuteras kontinuerligt bland elever och personal.