Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrasamverkan

Skolans samarbete med hemmen är viktig för eleverna och på Kyrkskolan sker detta genom:

Föräldramöte: Varje klasslärare bjuder in till föräldramöte minst en gång om året samt skickar hem informationsbrev kontinuerligt (oftast i form av Veckobrev). Alla vårdnadshavare är välkomna att besöka sitt barn i den dagliga verksamheten i både skolan och på fritids men det ska anmälas i god tid innan till klasslärare/pedagog.

Utvecklingssamtal: Alla elever och dess vårdnadshavare erbjuds samtal varje termin. Det är viktigt att elev och vårdnadshavare kommer väl förberedda till samtalen. Eleverna är tillsammans med klassläraren ansvariga över samtalet.

Fritidshem Föräldrasamverkan sker genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, Föräldramöte, via enkäter, hembrev/mail och familjeaktiviteter såsom Drop-in fika och Barnloppis.