Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrasamverkan

Skolans samarbete med hemmen är viktig för eleverna och på Kyrkskolan sker detta genom:

Föräldramöte: Varje klasslärare bjuder in till föräldramöte minst en gång om året samt skickar hem informationsbrev kontinuerligt (oftast i form av Veckobrev). Alla vårdnadshavare är välkomna att besöka sitt barn i den dagliga verksamheten i både skolan och på Fritids. Under pågående pandemi utgår föräldramöten.

Utvecklingssamtal: Alla elever och dess vårdnadshavare erbjuds samtal varje termin. Det är viktigt att elev och vårdnadshavare kommer väl förberedda till samtalen. Eleverna är tillsammans med klassläraren ansvariga över samtalet.

Föräldraråd: Föräldrarådet leds av rektor. Personalrepresentant finns närvarande på mötena. Alla föräldrar/vårdnadshavare är välkomna.

Skillnaden mellan föräldraråd och föräldramöte är att på föräldramötet kommer samtlig personal att delta som har klassansvar. Vi kommer presentera vårt arbete med likabehandling, bedömning samt aktuella teman som skolan arbetar med. På Föräldramöte får du som vårdnadshavare information men även möjlighet att ställa frågor om verksamheten. På föräldraråden kommer vi arbeta med att aktivt fråga om er åsikt om verksamheten kopplat till olika teman och ni har även möjlighet att påverka vår organisation genom att lyfta frågor som är viktiga för er som vårdnadshavare. Detta är ett forum där vi ger er vårdnadshavare chansen att ha inflytande i processer innan beslut fattas. Föräldrarådet är en viktig referensgrupp för skolan.

Fritids Föräldransvar: Föräldrasamverkan sker genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, Föräldramöte, via enkäter, hembrev/mail och familjeaktiviteter såsom Drop-in fika, Barnloppis & Vårsoaré. På grund av pandemin får vårdnadshavare lämna och hämta ute på skolgården så den dagliga kontakten sker men på avstånd. Vi har ej kunnat genomföra föräldramöte eller haft familjeaktiviteterna så sänder vi mail oftare till vårdnadshavare med information om vår verksamhet.