Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Kyrkskolan bedriver fritidshem/fritidsklubb. Verksamheten är liten, gemytlig och för närvarande finns här drygt 50 elever.

Fritidshemmet är belägen på landet i anslutning till grundskolan i ett naturskönt område och har en stor skolgård, som inbjuder till lek. Att skolan och Fritidshemmet är en landsortskola med stort upptagningsområde gör att den även fyller en stor social funktion.

Det finns fem gemensamma mål för alla Fritidshem i Flens kommun som vi arbetar aktivt med. Dessa fem mål är:

  • Alla barn ska känna trygghet och trivsel i verksamheten.
  • Alla barn ska utveckla sin sociala kompetens.
  • Alla barn ska erbjudas ett varierande utbud av aktiviteter som stöttar dem i sitt lärande.
  • Utveckla genusperspektivet i vår verksamhet.
  • Vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar barnen på Fritids och vara nöjda med vår verksamhet.

Förutom de fem målen arbetar vi med vår gemensamma värdegrund där stor vikt läggs vid ansvar och synligt lärande.

Eftermiddagsaktiviteter
Då klasserna har olika sluttider gäller aktiviteterna inte alla då det inte hinns med.

MÅN: Styrd aktivitet saga/massage och smarta tankar om starka känslor

TIS: Gympasalen där vi varvar lekar, redskap och dramasagor, fritidsbibla

ONS: Storsamling, skapande verksamhet

TORS: Ute-eftermiddag med styrd aktivitet, ibland storsamling innan vi går ut

FRE: Slöjdsalen, ibland storsamling

Fritidsverksamheten har öppet som längst till kl:18.00.