Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Kyrkskolan bedriver fritidshem/fritidsklubb. Verksamheten är liten, gemytlig och för närvarande finns här drygt 60 elever.

Fritidshemmet är belägen på landet i anslutning till grundskolan i ett naturskönt område och har en stor skolgård, som inbjuder till lek. Att skolan och Fritidshemmet är en landsortskola med stort upptagningsområde gör att den även fyller en stor social funktion.

Det finns fem gemensamma mål för alla Fritidshem i Flens kommun som vi arbetar aktivt med. Dessa fem mål är:

  • Alla barn ska känna trygghet och trivsel i verksamheten.
  • Alla barn ska utveckla sin sociala kompetens.
  • Alla barn ska erbjudas ett varierande utbud av aktiviteter som stöttar dem i sitt lärande.
  • Utveckla genusperspektivet i vår verksamhet.
  • Vårdnadshavarna ska känna sig trygga när de lämnar barnen på Fritids och vara nöjda med vår verksamhet.

Förutom de fem målen arbetar vi med vår gemensamma värdegrund där stor vikt läggs vid ansvar och synligt lärande.

På vårt Fritidshem är det viktigt att vi har ett bra samarbete med vårdnadshavarna så förutsättningarna för deras barns lärande och utveckling på fritids blir optimalt. Vi har liksom skolan en Läroplan, LGR22, som styr vår verksamhet och som man finner på skolverkets hemsida skolverket.se. Under kapitel fyra finner du texten om Fritidshemmet men även kapitel ett och två gäller fritidsverksamheten.

Vi låter eleverna vara med och vara delaktiga genom att de får berätta vad de vill lära sig på Fritids och de får även vara med att välja utelekar till våra styrda utelekstunder. Vi vill ge dem en meningsfull fritidstid med möjlighet till ett varierat utbud av olika aktiviteter som de själva varit med och planerat men även rekreation är viktigt efter en lång skoldag.

På vårt Fritidshem gör vi eleverna uppmärksamma på att de lär sig på Fritids, vad de lär sig, när de lär sig & varför det är bra att kunna. Vi gör det synligt för dem och vårdnadshavarna genom att sätta upp bilder och text på anslagstavla och dörrar/fönster och via mail. Synligt lärande helt enkelt.

På vårt fritidshem jobbar vi med det sociala samspelet och konflikthantering genom 3 olika konflikthanteringsmaterial.

1. BRÅKA SMARTARE – Lära sig hitta smarta konfliktlösningar, kunna ta paus i en konflikt, inte sprida ringar på vattnet, kunskap om känslor och olika konfliktstilar.

2. “Smarta tankar om starka känslor”- Lära sig att i situationer tänka gröna(positiva) tankar och inte röda(negativa) tankar. Vi tränar att lära oss styra över våra tankar och få kontroll över vad vi gör när vi drabbas av starka känslor. Vi får bli arga, ledsna men vi får inte göra/säga vad som helst när vi känner så.

3. TÄNK- innan du talar – Lära sig att HUR vi säger saker påverkar en konversation.

T   = Är det du ska säga TREVLIGT ?

Ä   = Är det ÄRLIGT sagt ?

N   = Är det NÖDVÄNDIGT ?

K   = Känn efter, hur tror du personen du ska säga det till kommer att KÄNNA sig?

Alla dess tre konflikthanteringsmaterial har samma mål, att lära eleverna:

– ta ansvar över sina handlingar
– få förståelse över sina egna och andras känslor
– kunna styra sina känslor
– hitta smarta lösningar vid konflikt /osämja
– kunna ta konfliktpaus
– inte skapa ringar på vattnet som gör att konflikten växer och sprider sig till fler inblandade
– hur man säger /visar något kan påverka en situation negativt eller positivt

På vårt fritidshem är det också viktigt att barnen mår bra och har roligt tillsammans men det är inte farligt att ha tråkigt en stund.