Om skolan

Vi arbetar aktivt för att förbättra miljön och kyrkskolan är sedan 2003 miljöcertifierad.

För att motverka utanförskap och mobbing har vi kamratstödjare utbildade av Friends, samtalsgrupper och faddergrupper. I arbetet med att motverka mobbing deltar alla elever från förskola upp till årskurs 6, vilket även stärker gemenskapen.

Mål

Våra elever ska känna trygghet och få utvecklas i sin egen takt.
• ALLA är lika värdefulla.
• ALLA ska respektera varandra och visa hänsyn.
• ALLA ska ges en kunskapsbas.
• ALLA ska kunna ta eget ansvar.
• ALLA ska behålla sin nyfikenhet och lust att lära.