Hoppa till huvudinnehåll

Elevinflytande

Genom vårt arbete med synligt lärande tydliggör vi kunskapsmålen för eleverna. Eleverna på vår skola ska vara medvetna om sin egen utveckling. Skolan arbetar enligt de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig. Elevinflytande utökas i takt med ålder och mognad.

Fritids har en storsamling varannan vecka då elever och personal har möjlighet att lyfta aktuella frågor som gäller verksamheten. Det finns en stor frihet för barnen att påverka och styra sina egna aktiviteter.

Utvecklingssamtal

Elevinflytandet på individnivå sker exempelvis genom utvecklingssamtal som erbjuds en gång per termin. Vi diskuterar bland annat kunskapsmål, förmågor och socialt samspel.

Klassråd

Elevinflytande på gruppnivå sker genom klassråd. Dessa råd tar upp aktuella frågeställningar i respektive klass samt bereder frågor till elevrådet som berör hela skolan.

Elevråd

På vår skola har vi elevråd ett flertal gånger per läsår, där två elever från varje årskurs representerar klassen. Inom arbetslaget finns en ansvarsperson utsedd med ett särskilt ansvar för elevrådets frågor. På vår skola finns också matråd. Där träffas representanter för elever, personal och måltidsservice.

Sidansvarig: Per-Ola Andersson
Senast uppdaterad: 2016-06-01 14:12:40

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Per-Ola Andersson

Rektor Stenhammar f-3

0157 – 43 06 01

Camilla Norin

Skoladministratör Flen F-6

0157 – 43 06 03