Hoppa till huvudinnehåll

Elevinflytande

Eleverna har stora möjligheter att påverka innehåll och svårighetsgrad i sitt skolarbete.

Vi arbetar med Klassråd och Elevråd där elevernas idéer och åsikter tas till vara. Ämnen som trivsel, samarbete och skolmat tas upp på råden.

Vi arbetar även kontinuerligt med ökat elevinflytande i undervisningen. Där är det även viktigt att eleverna får hjälp att få syn på allt det som de redan idag kan påverka och välja själva.


Sidansvarig: Axel Lagergren Jernselius
Senast uppdaterad: 2018-11-14 16:36:50

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Axel Lagergren Jernselius

Rektor Bettna skola och Malmaskolan

0157 - 43 12 01

Jenny Ceder

Skoladministratör

0157-43 12 03