Hoppa till huvudinnehåll

Elevinflytande

Eleverna har stora möjligheter att påverka innehåll och svårighetsgrad i sitt skolarbete.

Vi arbetar med Klassråd och Elevråd där elevernas idéer och åsikter tas till vara. Ämnen som trivsel, samarbete och skolmat tas upp på råden.

Vi arbetar även kontinuerligt med ökat elevinflytande i undervisningen. Där är det även viktigt att eleverna får hjälp att få syn på allt det som de redan idag kan påverka och välja själva.