Föräldrasamverkan

Skolans samarbete med hemmen är viktig för eleverna och det finns olika former för detta samarbete.

Ett par gånger per termin träffas Föräldrarådet som har en grundstomme i rektor, lärare, fritidspersonal och föräldrarepresentanter från varje klass, där en förälder är ordförande och en är sekreterare.

Utvecklingssamtal erbjuder vi varje termin och det samtalet ger elever och föräldrar mest om alla är väl förberedda – att prata med varandra innan och att läsa de skriftliga omdömen som är aktuella.

Då och då kommer även information i form av informationsbrev, mail eller via instagram från lärare, fritids eller skolledning om vad som är aktuellt just nu.


Sidansvarig: Axel Lagergren Jernselius
Senast uppdaterad: 2018-11-14 16:37:48

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Axel Lagergren Jernselius

Rektor Bettna skola och Malmaskolan

0157 - 43 12 01

Jenny Ceder

Skoladministratör

0157-43 12 03