Fritidshem

Fritidshemmet finns i samma lokaler som förskoleklassen och vi har ca 90 barn inskrivna.

Vi arbetar regelbundet i mindre grupper där barnen får möjlighet att diskutera olika ämnen och på olika sätt arbeta utifrån vår Fritidsbok som är ett material där barnen själva kan sätta upp personliga mål för sin individuella sociala utveckling. Boken sträcker sig över hela barnets fritidstid, d.v.s från Fskl -åk 3. I boken finns även möjlighet för vårdnadshavare att fylla på med sina tankar om sitt barns vistelse på fritids.

En gång i månaden har vi Fritidsråd där vi diskuterar vad syftet med fritids är, vad eleverna har för uppfattning om vad meningsfull fritid innebär, vad de har för uppfattning om att det sker läranden på fritids, hur de upplever att de har inflytande i verksamheten, o.s.v.

Veckoschema Fritidshemmet

Måndagar har vi sagostund som syftar till en stund för rekreation och återhämtning samt att lyssna på högläsning för språkutveckling.Tisdagar har vi gemensamma lekar/övningar som syftar till att stärka gruppen, utveckla sociala samspel och samarbeten, m.m. Vi använder olika lekmiljöer, utomhus samt gymnastiksalen.

Onsdagar är en dag då vi inte har någon direkt styrd aktivitet utan vi låter eleverna styra verksamheten utifrån sina egna personliga intressen eller gruppens intressen. Naturligtvis med stöd från personalen.

Torsdagar är då vi går på utflykt till skogen och jobbar med olika saker som årstidsväxlingar, samarbete och taluppfattning inom matematiken.

Fredagar försöker vi göra det där lilla extra fredagsmyset med t.ex Fredagsbio i aulan eller något annat spontant förslag från eleverna.

Veckoschemat justeras ibland utifrån elevgruppens behov. Grunden är dock densamma för att skapa trygghet och förutsägbarhet för eleverna.


Sidansvarig: Axel Lagergren Jernselius
Senast uppdaterad: 2018-11-14 16:38:58

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Axel Lagergren Jernselius

Rektor Bettna skola och Malmaskolan

0157 - 43 12 01

Jenny Ceder

Skoladministratör

0157-43 12 03