Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Välkommen till Fritidshemmet Atlantiz!

Vi har ca 77 barn inskrivna i vår verksamhet där barn som går i Förskoleklass och åk 1 har sin verksamhet på avdelning Kristallen på nedervåningen och barn som går i åk 2 och åk 3 har sin verksamhet på avdelning Treudden på övervåningen.

På morgonfritids är alla barn tillsammans på avdelning Kristallen. Barnen erbjuds att börja dagen med en avslappnande stund genom att kunna se på pedagogiska barnprogram då en del barn som kommer väldigt tidigt fortfarande är lite trötta. Barnen erbjuds också att kunna rita, spela spel, bygga pussel och leka i byggrummet.

Fler dagar i veckan har pedagogerna samling med alla barn när de kommer till fritids efter skolan. Den aktiviteten bidrar dels till att pedagogerna får möjlighet att se varje barn varje dag samt att varje barn får chans att berätta om något speciellt har hänt under skoldagen eller att de får berätta vad de planerar att göra på sin fritidstid just den dagen. Här får alltså barnet möjlighet att öva sig i att tala inför andra, att lyssna på varandra. Om barnet har ett annat modersmål än svenska får barnet genom samlingen chans att öva sig i att tala och berätta på svenska. Pedagogerna kan erbjuda högläsning för alla barn som är intresserade som också bidrar till den språkliga utvecklingen.

Varje dag serveras mellanmål i matsalen och sen är alltid alla barn och pedagoger ute på skolgården för att aktivera sig fysiskt efter en dag med mycket stillasittande i skolan. Dessutom erbjuder pedagogerna barnen att en gång i veckan gå till idrottssalen och leka lekar, göra samarbetsövningar och fysisk aktivitet.

Från ca kl. 16.30 är alla barn tillsammans på avdelningen Kristallen igen, liksom morgonfritids. Då får de barn som är kvar på fritids lite frukt och får sedan spela spel, leka i byggrummet, rita, pärla och annat. Vid den här tiden är barnen ofta lite trötta efter en lång dag så då brukar barnen antingen vara ute och leka i friska luften eller sitta inne och göra lugna och vilande aktiviteter.

Vårdnadshavare är alltid välkomna in till fritids för att ta del av miljön och verksamheten som deras barn vistas i.


Sidansvarig: Axel Lagergren Jernselius
Senast uppdaterad: 2019-09-24 14:41:01

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Axel Lagergren Jernselius

Rektor Bettna skola och Malmaskolan

0157 - 43 12 01

Jenny Ceder

Skoladministratör

0157-43 12 03