Hoppa till huvudinnehåll

Fritidshem

Välkommen till Fritidshemmet Atlantiz!

Vi har ca 70 barn inskrivna i vår verksamhet som är öppen från kl. 6.00-18.00.

På morgonfritids erbjuds barnen att rita, spela spel, bygga pussel, bygga med lego, pärla, med mera. Kl. 7.30
serveras det frukost i matsalen.

En gång i veckan har pedagogerna samling med alla barn när de kommer till fritids efter skolan. Den
aktiviteten bidrar till att pedagogerna får möjlighet att informera barnen om vilka styrda aktiviteter det finns
att ta del av i veckan. Vi diskuterar även hur man är en god kamrat och hur vi tillsammans, både barn och
vuxna, skapar en tillåtande och trygg miljö. Här får barnet möjlighet att öva sig i att tala inför andra, att lyssna
på varandra. Om barnet har ett annat modersmål än svenska får barnet genom samlingen chans att öva sig i
att tala och berätta på svenska.

Varje dag kl. 14.00-14.30 serveras mellanmål i matsalen och sen är alltid alla barn och pedagoger ute på
skolgården för att aktivera sig fysiskt efter en dag med mycket stillasittande i skolan. En dag i veckan erbjuder
pedagogerna barnen att gå till idrottssalen och leka lekar, göra samarbetsövningar och fysisk aktivitet. När vi
närmar oss vår och lite varmare väder kommer pedagogerna erbjuda barnen att gå till skogen en gång i
veckan för att dels byta lekmiljöer men också för att få ta del av en naturupplevelse. De dagar vi går till skogen
tar vi också med oss mellis och äter den där.

Kl. 16.30 får de barn som är kvar på fritids lite frukt och får sedan spela spel, leka i byggrummet, rita, pärla och
annat.

Just nu p.g.a Covid-19 måste vårdnadshavare lämna och hämta barnen på skolgården.