Hoppa till huvudinnehåll
Konstrgräskulle på Malmaskolan

Om skolan

Vi utvecklar hela tiden våra verksamheter och använder oss av kollegialt lärande, gemensamma diskussioner med all personal.

Bland det viktigaste vi arbetar med på skola och fritids är att eleverna ska utvecklas i kommunikation, samarbete och lek med varandra. Detta arbetar all personal med under lektioner, fritidstid och raster.

För oss är det viktigt att varje elev ses som en egen individ och ges möjligheter till personlig utveckling i samspel med andra. Vi arbetar för att varje elev ska vara stolt över den egna personen och den egna prestationen samt vara medveten om sin egen utveckling och sitt eget lärande.