Hoppa till huvudinnehåll

Stenhammarskolan F-3

Stenhammarskolan årskurs F-3 är en skola där alla ska trivas och ingen ska känna sig osedd. Alla elever får chansen att utveckla sin personlighet och bygga upp ett starkt självförtroende.

Vår skola är en skola som fokuserar på kunskap och glädje. En skola som du ska känna dig trygg i, en skola som du lär dig mycket i – en skola för framtiden.

Välkommen till oss!

Trygghetsteam

På Stenhammarskolan ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Våra elever ska erbjudas en trygg arbetsmiljö. Trygghetsteamet arbetar förebyggande för att säkerställa att alla elever ska känna sig trygga.Att arbeta förebyggande innebär att hitta lösningar innan någonting händer, för att garantera tryggheten. Trygghetsteamet har schemalagda möten varje vecka. Trygghetsteamet har också en fast punkt på dagordningen på de veckovisa arbetslagsmöten som sker. En viktig uppgift som trygghetsteamet har är att skriva, samt säkerställa att planen mot diskriminering och kränkande behandling implementeras hos elever, personal och vårdnadshavare. Den ska alltid vara aktuell och efterföljas.

Rutiner för att främja närvaron och förebygga frånvaro

För att läsa om hur skolan arbetar för att främja närvaron och förebygga frånvaro kan du läsa handlingsplanen genom att klicka på länken. Handlingsplanen kommer att öppnas i nytt fönster och i pdf fil.  https://flen.se/wp-content/uploads/2020/04/Kopia-av-Handlingsplan-hemsida.pdf

Tillgänglig lärmiljö

Skollagen slår fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning.

På Stenhammarskolan arbetar vi aktivt för att identifiera och undanröja hinder för elevernas utveckling och kunskap. Att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever där alla elever känner sig delaktiga och inkluderade är en stor del i det utvecklingsarbete som pågår hos oss. Vi vet att elever lär sig på olika sätt. Någon kan bli stressad av att behöva tolka många sinnesintryck samtidigt. Andra reagerar på störande ljud eller har svårt att fokusera när kroppen ständigt vill röra på sig. Att hitta sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljöer som passar alla är en utmaning vi på Stenhammarskolan gärna tar oss an!

Som ett led i det utvecklingsarbete som pågår, så gjorde vi under våren 2020 en satsning på kognitiva hjälpmedel för att ännu fler elever ska hitta just sitt sätt för att kunna må bra och utveckla sitt lärande.

Fritidshem

Fritidshemsverksamheten ska fungera som ett komplement till skolan och förskoleklassen. Barnen som går på fritids ska erbjudas en meningsfull fritid där undervisningen ska inspirera barnens utveckling och lärande genom deras intressen, erfarenheter och behov (Skolverket, 2017).

Stenhammarskolans fritidshem är uppdelat på 3 avdelningar.

  • Åk 2 – 3 går på avdelning Ametisten
  • F-åk 1 går på avdelningarna Diamanten och Safiren.

Läs mer och hitta ansökan om fritidshem på denna sida.

Länkar

Elevhälsa

Utveckling och kvalitet

Mat och måltider i skola och förskola

Läsårstider


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Sofia Güner

Rektor Stenhammar f-3

0157-43 06 02

Lina Carnesten

Skoladministratör Stenhammarskolan

0157-43 06 03