Hoppa till huvudinnehåll

Stenhammarskolan F-3

Stenhammarskolan årskurs F-3 är en skola där alla ska trivas och ingen ska känna sig osedd. Alla elever får chansen att utveckla sin personlighet och bygga upp ett starkt självförtroende.
Vår skola är en skola som fokuserar på kunskap och glädje. En skola som du ska känna dig trygg i, en skola som du lär dig mycket i – en skola för framtiden.

Välkommen till oss!

 

Trygghetsteam

På Stenhammarskolan ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Våra elever ska erbjudas en trygg arbetsmiljö. Trygghetsteamet arbetar förebyggande för att säkerställa att alla elever ska känna sig trygga.Att arbeta förebyggande innebär att hitta lösningar innan någonting händer, för att garantera tryggheten. Trygghetsteamet har schemalagda möten varje vecka. Trygghetsteamet har också en fast punkt på dagordningen på de veckovisa arbetslagsmöten som sker. En viktig uppgift som trygghetsteamet har är att skriva, samt säkerställa att planen mot diskriminering och kränkande behandling implementeras hos elever, personal och vårdnadshavare. Den ska alltid vara aktuell och efterföljas.

Rutiner för att främja närvaron och förebygga frånvaro

För att läsa om hur skolan arbetar för att främja närvaron och förebygga frånvaro kan du läsa handlingsplanen genom att klicka på länken. Handlingsplanen kommer att öppnas i nytt fönster och i pdf fil.  https://flen.se/wp-content/uploads/2020/04/Kopia-av-Handlingsplan-hemsida.pdf

Tillgänglig lärmiljö

Skollagen slår fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning.

På Stenhammarskolan arbetar vi aktivt för att identifiera och undanröja hinder för elevernas utveckling och kunskap. Att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever där alla elever känner sig delaktiga och inkluderade är en stor del i det utvecklingsarbete som pågår hos oss. Vi vet att elever lär sig på olika sätt. Någon kan bli stressad av att behöva tolka många sinnesintryck samtidigt. Andra reagerar på störande ljud eller har svårt att fokusera när kroppen ständigt vill röra på sig. Att hitta sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljöer som passar alla är en utmaning vi på Stenhammarskolan gärna tar oss an!

Som ett led i det utvecklingsarbete som pågår, så gjorde vi under våren 2020 en satsning på kognitiva hjälpmedel för att ännu fler elever ska hitta just sitt sätt för att kunna må bra och utveckla sitt lärande.
Fysiskt anpassad lärmiljö med bänkcykel, bänkskärm och hörselkåpor.

Kognitiva hjälpmedel för lugn och fokus i alla klasser.


Golvstol

Fritidshem

Stenhammarskolans fritidshem
Fritidshemsverksamheten ska fungera som ett komplement till skolan och förskoleklassen. Barnen som går på fritids ska erbjudas en meningsfull fritid där undervisningen ska inspirera barnens utveckling och lärande genom deras intressen, erfarenheter och behov (Skolverket, 2017).Stenhammarskolans fritidshem är uppdelat på 3 avdelningar. Åk 2 – 3 går på Ametisten och Fskl – åk 1 går på Diamanten och Safiren.Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet utifrån Läroplan. Vårt arbete sker på årshjulsbasis, där vi under året som går fokuserar på olika ämnesområden utifrån de styrdokument som finns. Vi håller just nu på med arbetet inför 2020 med ett nytt årshjul. Vi ser redan nu fram emot att få starta ett nytt årshjul som är målstyrt utifrån det centrala innehållet i grundskolans läroplan.Under skoltiden stöttar fritidshemspersonalen bemanningen på lunchrasterna genom att hålla i vår populära rastverksamhet på skolgården. En eller flera aktiviteter erbjuds varje dag. Rastverksamhetens syfte är att förebygga konflikter och upprätthålla ett gott och tryggt klimat under lunchrasterna. Vem har rätt till plats på fritids
Om båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar har ditt barn rätt att gå på fritids. För att ansöka om fritidshemsplats gå in på hemsidan: https://flen.se/sjalvservice/ och gå vidare genom att logga in med BankID via länken under förskola och fritidshem – “Ansöka om förskola & fritidshem/klubb”.Öppettider
6.00 – 18.00Avdelningar / Kontaktuppgifter
Safiren Fskl-1 plan 2
Tel nr: 0157 – 430609
Mobil nr: 072 166 25 75Diamanten Fskl-1 plan 3
Tel nr: 0157 – 430619
Mobil nr: 072 166 25 79Ametisten 2-3 plan 3
Tel nr: 0157 – 430629
Mobil nr: 076 891 20 43Morgonfritids
Morgonfritids är mellan klockan 6.00 – 8.15. 6.00 – 6.30 är alla barn på safiren därefter klockan 6.30 sker en uppdelning och barnen som går på plan 3 går upp till diamanten
Frukosten serveras 7:30 i matsalen, åk 2-3 går ut efter frukost tills skolan börjar.IST
IST är våran tjänst där du registrerar ditt barns tider på fritids. Barnets vistelsetid på fritids ska motsvara den tid som vårdnadshavare arbetar eller studerar inklusive restid.
För att registrera ditt barns tider på fritids gå in på hemsidan: https://flen.se/sjalvservice/ och gå vidare genom att logga in med BankID via länken under förskola och fritidshem – “Registrera ditt barns schema – Fritidshem”I IST kan du även lägga in kontaktuppgifter, tider/ledighet för lov och lovdagar, göra en tillfällig förändring till exempel att ditt barn ska hämtas senare eller tidigare en dag än vad som är angivet i grundschemat.
IST används även som en kommunikationsmedel där vi personal kan nå ut med information till vårdnadshavare angående stängningsdagar och hembrev med mera.Mellanmål
Varje eftermiddag serveras mellanmål i matsalen.
Safiren äter 14:00.
Diamanten äter 14:20.
Ametisten äter 14:40.Hur kan en vecka se ut på Stenhammarskolans fritidshem?
Varje avdelning har en aktivitetstavla där veckans aktiviteter presenteras för barnen. Gymnastiksalen, utelek/innelek, spel, pyssel är aktiviteter som är återkommande varje vecka. Sen erbjuder vi också ett varierat utbud som dans, film, spela bingo, skogen, drama och musik. Barnen har också möjlighet till fri lek varje dag.Kläder
Vi vistas ute en hel del på fritids, ibland gör vi även utflykter till skogen eller andra närområden. Det är därför bra att ditt barn har ombyteskläder, regnkläder och stövlar – har kläder efter väder helt enkelt. Se gärna till att kläderna är märkta tydligt med namn. Kvarglömda kläder läggs i klädkorgar eller hängs upp på våra klädställningar på respektive avdelning. Några gånger per termin hänger vi upp kläder i entrén och ber er ta en extra titt på kläderna innan vi skänker dem vidare till välgörande ändamål.Värdesaker
Mobiltelefoner använder vi inte under fritidstid. Mobiltelefoner, leksaker och andra värdefulla ting som kan komma bort ser vi helst att barnen lämnar hemma. Fritids har inget ansvar för saker som tas med hemifrån.Uppsägning
För att säga upp ditt barns fritidsplats gå in på hemsidan: https://flen.se/sjalvservice/ och gå vidare genom att logga in med BankID via länken under förskola och fritidshem – “Uppsägning av plats förskola, fritidshem/klubb”.Stängningsfritids
Stängningsfritids sker på safiren 16:30 samlas alla barn på safiren för fruktstund på samlingsmattan.Ansöka om fritidshemsplacering hos oss? klicka HÄR för att komma till blanketten. Klicka på länken för att registrera ditt barns fritidstider IST- Hämta lämna

 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Per-Ola Andersson

Rektor Stenhammar f-3

0157 – 43 06 01

Lina Carnesten

Skoladministratör Stenhammarskolan

0157-43 06 03