Hoppa till huvudinnehåll

Stenhammarskolan 7-9

Stenhammarskolan är en centralt belägen skola i Flen. Här går ca 350 grundskoleelever i årskurserna 7-9.
Vi ser alltid till elevens bästa och vårt mål är att alla elever ska uppnå godkända betyg och nå målen med sina studier. Och att de under studietiden hos oss ska känna sig delaktiga, trygga och glada.

Klicka här för att söka ditt barns schema

Mentorer

På Stenhammarskolan 7-9 har vi fyra personer anställda som mentorer. Dels för att ge eleverna en trygghet och dels för att lärarna ska kunna fokusera på sin undervisning. Mentorerna arbetar heltid.

De börjar innan eleverna kommer på morgonen och finns alltid i kreativa stråket för att hälsa alla elever välkomna och för att alla elever ska bli sedda.

De har full koll på elevens skolgång och stöttar eleven om det skulle finns svårigheter.

Kontaktuppgifter till mentorerna:

Sophie Stridh

Mail: sophie.strid@edu.flen.se

Tel. 0157-430574

SMS: 073-6540846

 

Peter Hedblom

Mail: peter.hedblom@edu.flen.se

Tel: 0157-430577

SMS: 076-7050638

 

Sofia Güner

Mail: sofia.guner@edu.flen.se

Tel: 0157-430571

SMS: 070-4499184

 

Hans Johansson

Mail: hans.johansson@edu.flen.se

Tel: 0157-430572

SMS: 076-5830184

 

Styrdokument

Rektorn har ordet

Kul att du vill läsa hos oss – varmt välkommen till Stenhammarskolan

Vi erbjuder dig undervisning som ger förutsättningar för ett bra och innehållsrikt lärande. Lärare som är behöriga och professionella och arbetar med datorer – chromebooks och iPads som dagliga inslag i undervisningen via Google classroom och Unikum.

På skolan har vi nolltolerans mot kränkningar och diskrimineringar. Vi utreder och följer upp enligt vår plan mot detta.

 

Vi har höga förväntningar på dig som elev!

För att vi tillsammans ska lyckas nå målen med dina studier hos oss ber vi dig

att du kommer i tid till lektionerna – annars missar du värdefull och bra information
att du har rätt material med dig – dator, papper, penna osv.
att du lämnar in inlämningar/uppgifter i tid – då hinner din lärare rätta och ge feedback på ett bra sätt, du hinner lämna in igen/komplettera vid behov
att du är aktiv på lektionerna, deltar i diskussioner osv.
att du läser din mejl/meddelande, läser på vår hemsida samt är aktiv på lärplattformen  Google classroom
att du och dina vårdnadshavare loggar in på Unikum och tar del av informationen som finns gällande ditt lärande och annan skolinformation.

Tillsammans skapar vi bra relationer för lärande!

 

Lycka till med dina studier hos oss!

Katarina Gustafsson, stolt rektor på Stenhammarskolan

Studie- & yrkesvägledare


Ameer Zahroon
• Vägledningssamtal
• Val av kurser.
• Programplaner
• Hur behörighet för vidare studier påverkar dina val av kurser
• Vidare utbildning – (högskola, universitet, yrkeshögskolan, folkhögskola, Komvux, privata utbildningar)
För att komma in kontakt med Ameer ring: 0157-430 506 eller maila ameer.zahroon@edu.flen.se

Senaste från föräldrarådet

Dagordning och minnesanteckningar 22 oktober 2019 Stenhammarskolan

Mötets öppnande

Närvarande: Anna-Lena Rogefors och Malin Ingelman

Val av ordförande: Katarina G
Val av sekreterare: Katarina G

Föregående minnesanteckningar –

Ärenden från föräldrarepresentanterna
-arb.lag åk 7 – inget
-arb.lag åk 8 – schema 8E – idrotten – för kort rast efter idrotten. Miljön i omklädningsrum på Hammarvallen. Duschdraperier i omklädningsrummen
-arb.lag åk 9 – inget

Skolans ärenden

Tidiga insatser för skolnärvaro, trygghet och studiero. Skolans insats med Lärandegrupper i varje ämne. Det är undervisande lärare som bestämmer gruppsammansättningen. Vinsten är bättre integration, lektioner som kommer igång snabbare, mer utmaning i undervisningen och ökad trygghet på skolan. Utvärdering för både personal och elever under kommande veckor. Denna metodutveckling startade redan första skolveckan och kommer att fortgå minst hela läsåret.
SKL – Fullföljd utbildning. Stenhammar 7-9 och gymnasiet är med i ett projekt för att minska på frånvaron på skolorna. Vi får processtöd från SKL och projektet kommer att pågå 8-12 månader. Varje skola väljer ut sina fokuspunkter och får sedan hjälp av SKL att arbeta systematiskt med lösningar kring dessa punkter.
Arbetsmarknadsmässan 18 september – och framåt. Mässan gick bra. Eleverna fick ut material från Ung Företagsamhet som användes under mässan och samlades in av lärare. Till nästa år kommer ForumFlen och näringslivsenheten att stötta upp mer gällande mässan.
Lovskola åk 8 och 9 – tre dagar under vecka 44 – inriktning matematik i första hand. Elever som riskerar att inte nå betyg, just nu insats krävs, erbjuds plats i lovskolan.
Läraruppdrag under vecka 44. Analys och reflektion över betygsstatistik från juni och vårt nuläge – kunskapsanalyser oktober. Detta kommer att ske under vecka 44 bland undervisande lärare. Vad behöver vi göra för att fler elever ska nå kunskapsmålen i flera ämnen.
Ämnessamtal – i morgon, onsdag 23 oktober. Eleverna går hem kl 12.00 och kommer sedan tillbaka med sina vårdnadshavare för bokade samtal med undervisande lärare.
Ändrat schema i klass 8E – skolan har nu ändrat schemat gällande idrottslektionerna för klass 8E för att skapa längre rast efter lektion så eleverna hinner duscha efter lektionen.
Prao åk 9 – vecka 45 och 46. Undervisande lärare har delat upp klasserna på dessa två veckor för att praoplatserna ska räcka till och vi använder denna tid för undervisning i halvklass åk 9.
Framtidståget – SYV-info -kommer till skolan 6 november och har information till årskurs 8 och 9
Organisation till hösten 2020 – 5 nya klasser åk 7, extra stöd/extra vuxna i någon/några klasser. Detta är den prognos som ligger till grund för kommande budget 2020.
I omklädningsrummen på Hammarvallen finns nu duschdraperier uppsatta för att skapa mer avskildhet vid duschning efter lektion.

Kommande skolråd

Tisdagen den 28 januari kl 18.00

Övriga frågor

Skolledningen önskar att fler vårdnadshavare önskar deltaga på föräldrarådet. Varmt välkommen med din anmälan till någon av mentorerna.

Mötet avslutades


 

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lina Carnesten

Skoladministratör Stenhammarskolan

0157-43 05 00

Katarina Gustafsson

Rektor Stenhammarskolan 7-9

0157-43 05 40