Hoppa till huvudinnehåll

Stenhammarskolan 7-9

Stenhammarskolan är en centralt belägen skola i Flen. Här går ca 350 grundskoleelever i årskurserna 7-9.
Vi ser alltid till elevens bästa och vårt mål är att alla elever ska uppnå godkända betyg och nå målen med sina studier. Och att de under studietiden hos oss ska känna sig delaktiga, trygga och glada.

 

Klicka här för att söka ditt barns schema

 

Mentorer

På Stenhammarskolan 7-9 har vi fyra personer anställda som mentorer. Dels för att ge eleverna en trygghet och dels för att lärarna ska kunna fokusera på sin undervisning. Mentorerna arbetar heltid.

De börjar innan eleverna kommer på morgonen och finns alltid i kreativa stråket för att hälsa alla elever välkomna och för att alla elever ska bli sedda.

De har full koll på elevens skolgång och stöttar eleven om det skulle finns svårigheter.

Kontaktuppgifter till mentorerna:

Sophie Stridh

Tel. 0157-430574

SMS: 073-6540846

E-post: 

Peter Hedblom

Tel: 0157-430577

SMS: 076-7050638

E-post:

Sofia Güner

Tel: 0157-430571

SMS: 070-4499184

E-post:

Hans Johansson

Tel: 0157-430572

SMS: 076-5830184

E-post: 

Studie och yrkesvägledare

Kontakt:

Lasse Unnersjö

tel: 0706442320

E-post:

Läs mer om ditt gymnasieval här…

Styrdokument

Rektorn har ordet

 

Senaste från föräldrarådet

28 januari 2020 Stenhammarskolan

Mötets öppnande

Närvarande –

Val av ordförande: Katarina Gustafsson

Val av sekreterare: Katarina Gustafsson

Föregående minnesanteckningar –

Ärenden från föräldrarepresentanterna

-arb.lag åk 7 –  nya klasser mer prat

-arb.lag åk 8 –  Idrottslektioner 8A,

-arb.lag åk 9 –  Syv – gymnasieval

Ovanstående frågor kommer att besvaras inom kort till berörda elever och lärare.

Övrig fråga – Färre mentorer. Vi har minskat antal elever på skolan med ca 100 st på 2 år. För att hålla budget måste även denna personalkategori ses över. Från mentorerna själva kom ett förslag på arbetsorganisation och ordning.

Skolans ärenden

 

Fullföljd utbildning -via SKR – ökad skolnärvaro. Skolan är med i ett projekt som gäller Fullföljd utbildning tillsammans med gymnasiet. Fokus inom projektet är ökad skolnärvaro. Stenhammar 7-9 har fyra utpekade punkter som arbetas med.
SBS – Bästa skola – via skolverket. Skolverket har givit Flens kommun ett erbjudande om att vara med i projektet Bästa skola över tre år. I projektet tas utvecklingspunkter fram av skolan och skolan får sedan hjälp av andra lärosäten med att hitta bra lösningar och hållbara sådana.
Modellberäknat meritvärde + 11,1 procentenheter högre än förväntat. Det modellberäknade meritvärdet ges ut i december varje år. I detta värde tas hänsyn till t ex vårdnadshavares skolbakgrund, bostadsort osv.
Betygsutfall – Kunskapsanalyser och betygsutfall Katarina visade statistik fördelad på flickor/pojkar, antal i varje årskurs och nuläget för december gällande betygsstatistiken.
Extra stöd i matte för i första hand åk 9, onsdagar mellan kl 14.00-15.30. Närvaro tas och positionen läggs in på elevens individuella schema när eleven svarat ja
Betyg och annat – alla betyg för höstterminen är nu hemskickade
Gymnasieval åk 9 är öppet 20 januari – 15 februari. Vi köper SYV-tid från gymnasiet under våren.
Insats mot våld på skolan – Kärlek börjar aldrig med bråk. Juventas ungdomsjour kommer och håller föreläsning för både elever och personal
Friluftsdag 5/2 – åk 9 – skidor Romme, långfärdsskridskor Isstadion Eskilstuna, curling Södertälje eller vanliga skridskor Ishallen Flen
Lovskola åk 8 och 9 – vecka 8 – måndag-onsdag – erbjudande kommer att skickas ut via Unikum
Ämnessamtal vecka 14, 1 april – onsdag – anmälningsinformation kommer inom kort
Prao årskurs 8, veckorna 19 och 20, mer information kommer
Paddling åk 8, vecka 23, onsdag – fredag, mer information kommer
Avslutningsmiddag för åk 9 9 juni, mer information kommer
Boken Värsta Bästa Nätet, Maria Durva, vi kommer att göra ett arbete kring denna bok med inriktning mot kränkningar och diskrimineringar
Samarbete med näringslivet i Flen, handlingsplan samt lite nytt koncept på kommande arbetsmarknadsmässa september 2020
Inkomna kränkningar – minskar fortfarande, från 41 st 2016 – till runt 10 st ht 19.

Kommande skolråd

2 juni 2020 med start kl 17.30.

 

Övriga frågor

 

Mötets avslutande