Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjuts.

Om ansökan och beslut

Varför måste det tas ett beslut, varför kan ni inte bara lämna ut ett busskort?
Rätten till skolskjuts är reglerad i lag vilket innebär att det krävs ett myndighetsbeslut där man prövar rätten till skolskjuts. I och med detta är det också möjligt att överklaga beslutet.

Jag har fått avslag på min ansökan. Kan jag köpa en egen plats i taxin?
Nej, då skolskjuts sker via upphandlade resor är det inte möjligt för privatpersoner att köpa in sig på dessa turer.

Jag har redan skolskjuts, behöver jag söka igen till nästa termin?
Du behöver ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Detta gäller för samtliga elever. Ansökan ska ha inkommit senast den 3 april  för att du ska kunna garanteras skolskjuts när det nya läsåret börjar.

Vi har glömt skicka in ansökan inför nytt läsår, hur ska mitt barn komma till skolan?
Kommunen erbjuder skolskjuts men för att ett beslut ska kunna tas krävs en fullständigt ifylld och underskriven ansökan. Om ingen ansökan inkommit eller uppgifterna är ofullständiga ges ingen skolskjuts. Du som vårdnadshavare ansvarar då för att ditt barn kommer till skolan.

Vi har skickat in en ansökan, men efter den 3 april, får vi ingen skolskjuts då?
Ansökan behandlas oavsett om den kommer in sent men det tar längre tid. För att taxi ska hinna planera alla turer behöver fullständigt underlag komma in i rätt tid. Om ansökningar inkommer sent påverkar det turerna för alla elever och försenar hela processen. Om du skickat in ansökan för sent kan vi inte garantera att skolskjuts finns vid terminsstart.

Jag är inte nöjd med mitt beslut, hur gör jag för att överklaga?
Du har möjlighet att överklaga och kan läsa mer om hur det går till under “Överklagandehänvisning” på Skolskjutssidan.

Hur kan det komma sig att två syskon får olika beslut för samma avstånd och skola?
Rätten till skolskjuts bedöms på ålder och avstånd. Avståndskraven ser olika ut för elever i olika åldrar vilket kan påverka.

Mitt ena barn åker taxi och det finns plats kvar i taxin, kan inte mitt andra barn få åka med då?
Bedömningen av rätten till skolskjuts ska vara likvärdig och möjlig att överklaga. Därför prövas den individuellt. För att få åka i en av kommunens upphandlade taxibilar krävs ett godkänt beslut.

Mina barn ska bo hos mormor en vecka, kan de få skolskjuts dit i stället under den tiden?
När du får ett beslut om skolskjuts har rätten till skolskjuts prövats från en adress till en annan och beslutet gäller således enbart för denna sträcka. För att få skolskjuts till annan adress behöver ny ansökan komma in men en elev har enbart rätt till skolskjuts till den adress denne är folkbokförd på (undantag kan vara växelvis boende).

Mitt barn har skolskjuts, men ska nu byta skola. Behöver vi ansöka på nytt?
Ja. En ny ansökan behöver göras då förutsättningarna för rätten till skolskjuts kan ha ändrats i och med skolbytet. Rätten till skolskjuts prövas från en adress till en annan och gäller således enbart för denna sträcka. Det tidigare beslutet gäller alltså inte om de förhållanden som legat till grund för beslutet väsentligen förändras.

Mitt barn går i lovskola, får hon skolskjuts då?
Skolskjuts gäller endast för ordinarie läsårstider och avbokas automatiskt vid lov på skolan. Om ditt barn går i lovskola behöver information om behov av skolskjuts lämnas till skolan, som sedan lämnar en beställning till Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. Skolskjuts under lov beviljas endast för de elever som har ett giltigt beslut om skolskjuts och endast mellan de adresser som den ordinarie skolskjutsen vanligtvis går.

Om eleven går i fristående eller ej anvisad kommunal skola

Varför får en elev skolskjuts till en friskola och en annan elev inte till en annan friskola?
Rätten till skolskjuts bedöms individuellt i varje enskilt fall. Bedömning sker alltid utifrån Skolskjutsreglemente Flens kommun och gällande lagstiftning. Handläggningsförfarandet går till på samma sätt oavsett vilken skola eleven går i.

I dessa fall bedömer man om det uppstår ekonomiska eller organisatoriska svårigheter och utgår ifrån elevens anvisade skola. Avståndet mellan den anvisade skolan och den skola man valt istället kan således påverka och göra att en elev har rätt till skolskjuts till en friskola medan en annan elev inte har det till en annan friskola. Läs mer i Skolskjutsreglemente Flens kommun.

Hur lång tid tar handläggningen av beslut om vi valt en annan skola istället för anvisas/garanterad skola?
Alla elever som sökt skolskjuts och valt anvisad/garanterad skola har rätt att få beslut först därför tar handläggningen av dessa ansökningar längre tid. Det kan innebära att vid läsårsstart kan får vänta på beslut ända in i september.

Resor (taxi/buss)

Vad händer om en elev har skolskjuts via taxi och blir sjuk under skoldagen?
Taxi går som planerade turer på fasta tider vilket innebär att vårdnadshavaren då ansvarar för att hämta eleven. Du som är vårdnadshavare ansvarar för att boka av taxi i dessa fall.

Jag har endast ansökt om taxi till skolan (morgontur), hur gör jag för att få taxi även till hemresan?
När du beviljas skolskjuts med taxi gäller det för resor både till och från skolan. Du kan själv när som helst ändra ditt rese-schema och boka av/på resor genom Taxis app “Mina resor Taxi Sörmland” eller via Taxis kundwebb.

Jag har tappat mitt busskort, behöver jag göra en ny ansökan?
Nej, då meddelar du istället skoladministratören på din skola, om du går på en kommunal skola eller administrativ handläggare på BUK-förvaltningen, om du går i friskola. Då får du ett nytt kort samtidigt som ditt gamla kort spärras. En administrativ kostnad tillkommer och det kan ta några dagar innan du får ditt nya kort.

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2020-04-03 07:17:22