Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjuts.

Om ansökan och beslut

Varför måste det tas ett beslut, varför kan ni inte bara lämna ut ett busskort?

Rätten till skolskjuts är reglerad i lag vilket innebär att det krävs ett myndighetsbeslut där man prövar rätten till skolskjuts. I och med detta är det också möjligt att överklaga beslutet.

Jag har fått avslag på min ansökan. Kan jag köpa en egen plats i taxin?

Nej, då skolskjuts sker via upphandlade resor är det inte möjligt för privatpersoner att köpa in sig på dessa turer.

Jag har redan skolskjuts, behöver jag söka igen till nästa termin?

Du behöver ansöka om skolskjuts inför varje nytt läsår. Detta gäller för samtliga elever. Ansökan ska ha inkommit senast den 30 april  för att du ska kunna garanteras skolskjuts när det nya läsåret börjar.

Vi har glömt skicka in ansökan inför nytt läsår, hur ska mitt barn komma till skolan?

Kommunen erbjuder skolskjuts men för att ett beslut ska kunna tas krävs en fullständigt ifylld och underskriven ansökan. Om ingen ansökan inkommit eller uppgifterna är ofullständiga ges ingen skolskjuts. Du som vårdnadshavare ansvarar då för att ditt barn kommer till skolan.

Vi har skickat in en ansökan, men efter den 30 april, får vi ingen skolskjuts då?

Ansökan behandlas oavsett om den kommer in sent men det tar längre tid.
För att skolskjutssamordnaren ska hinna planera alla turer till skoltaxi, behöver fullständigt underlag komma in i rätt tid.
Om ansökningen inkommer sent påverkar det för alla elever och försenar hela processen. Om du skickat in ansökan efter 30 april kan vi inte garantera att skolskjuts finns vid terminsstart.

Jag är inte nöjd med mitt beslut, hur gör jag för att överklaga?

Du har möjlighet att överklaga och kan läsa mer om hur det går till under “Överklagandehänvisning” på Skolskjutssidan.

Hur kan det komma sig att två syskon får olika beslut för samma avstånd och skola?

Rätten till skolskjuts bedöms på ålder och avstånd. Avståndskraven ser olika ut för elever i olika åldrar vilket kan påverka.

Mitt ena barn åker taxi och det finns plats kvar i taxin, kan inte mitt andra barn få åka med då?

Bedömningen av rätten till skolskjuts ska vara likvärdig och möjlig att överklaga. Därför prövas den individuellt. För att få åka i en av kommunens upphandlade taxibilar krävs ett godkänt beslut.

Mina barn ska bo hos mormor en vecka, kan de få skolskjuts dit i stället under den tiden?

När du får ett beslut om skolskjuts har rätten till skolskjuts prövats från en adress till en annan och beslutet gäller således enbart för denna sträcka. För att få skolskjuts till annan adress behöver ny ansökan komma in men en elev har enbart rätt till skolskjuts till den adress denne är folkbokförd på (undantag kan vara växelvis boende).

Mitt barn har skolskjuts, men ska nu byta skola. Behöver vi ansöka på nytt?

Ja. En ny ansökan behöver göras då förutsättningarna för rätten till skolskjuts kan ha ändrats i och med skolbytet. Rätten till skolskjuts prövas från en adress till en annan och gäller således enbart för denna sträcka. Det tidigare beslutet gäller alltså inte om de förhållanden som legat till grund för beslutet väsentligen förändras.

Mitt barn går i lovskola, får hon skolskjuts då?

Skolskjuts gäller endast för ordinarie läsårstider och avbokas automatiskt vid lov på skolan. Om ditt barn går i lovskola behöver information om behov av skolskjuts lämnas till skolan, som sedan lämnar en beställning till Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. Skolskjuts under lov beviljas endast för de elever som har ett giltigt beslut om skolskjuts och endast mellan de adresser som den ordinarie skolskjutsen vanligtvis går.


Om eleven går i fristående eller ej reserverad kommunal skola

Varför får en elev skolskjuts till en friskola och en annan elev inte till en annan friskola?

Rätten till skolskjuts bedöms individuellt i varje enskilt fall. Bedömning sker alltid utifrån Skolskjutsreglemente Flens kommun och gällande lagstiftning. Handläggningsförfarandet går till på samma sätt oavsett vilken skola eleven går i.

I dessa fall bedömer man om det uppstår ekonomiska eller organisatoriska svårigheter och utgår ifrån elevens reserverade skola. Avståndet mellan den reserverade skolan och den skola man valt istället kan således påverka och göra att en elev har rätt till skolskjuts till en friskola medan en annan elev inte har det till en annan friskola. Läs mer i Skolskjutsreglemente Flens kommun.

Hur lång tid tar handläggningen av beslut om vi valt en annan skola istället för reserverad skola?

Alla elever som sökt skolskjuts och valt reserverad skola har rätt att få beslut först, därför tar handläggningen av dessa ansökningar längre tid. Det kan innebära att vid läsårsstart kan får vänta på beslut ända in i september.


Resor (taxi/buss)

Vad händer om en elev har skolskjuts via taxi och blir sjuk under skoldagen?

Skoltaxi går som linjelagda fasta turer på fasta tider vilket innebär att vårdnadshavaren då ansvarar för att hämta eleven.
Du som är vårdnadshavare ansvarar även för att avboka till skoltaxi i dessa fall.

Jag har endast ansökt om taxi till skolan (morgontur), hur gör jag för att få taxi även till hemresan?

När du beviljas skolskjuts med taxibil gäller det för resor både till och från skolan. Du kan själv när som helst meddela skolskjutssamordnaren på Flens kommun att du vill ändra ditt reseschema. Detta gör du via mail till skolskjuts@flen.se
Observera att en ändring kan ta upp till 15 arbetsdagar att implementera

Jag är både beviljad skolskjuts och har fritidsplats. Har jag rätt att åka skolskjuts till eller från fritidsverksamhet?

Nej. Man kan t.ex ha fritids på morgonen och åka skolskjuts hem efter skolans slut. Eller åka skolskjuts till skolan på morgonen och vara kvar på fritids efter skolans slut. Men man får inte åka skolskjuts till eller från fritidsverksamhet.

Mitt barn har beviljad skolskjuts med taxibil. Får mitt barn ta med sig en kompis hem i skoltaxin?

Nej. Man får inte ta med sig en kompis hem i skoltaxin. Alla elever som åker skoltaxi måste ha ett godkänt beslut att åka skoltaxi. Undantaget är om kompisen också har skolskjuts. Då måste vårdnadshavare ringa till skoltaxi och fråga om det går bra.
Man ringer då till 016-200 30 50 som är Sverigetaxis skoltaxi-avdelning.
Observera att skoltaxi har ingen skyldighet att godkänna detta, utan det är bara om det inte skapar några svårigheter.

Jag har tappat mitt busskort, behöver jag göra en ny ansökan?

Nej du behöver inte göra en ny ansökan. På Flens kommun (Sveavägen 1, Flen) kan du byta ett trasigt busskort, alternativt ersätta ett borttappat busskort. I Kontaktcenter hjälper dom dig. En administrativ avgift utgår som betalas med Swish vid utlämnandet av det nya kortet. Har du ytterligare frågor vänligen kontakta Kontaktcenter på 0157-43 00 00.

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2022-01-03 08:51:34