Hoppa till huvudinnehåll

Skolval

Alla barn som är folkbokförda i Flens kommun är garanterade att få en plats på någon av våra skolor.
Det fria skolvalet innebär att vårdnadshavaren har rätt att önska skolenhet var som helst i kommunen för sitt barn.

Hur många elever som får plats vid varje skolenhet bestäms av kommunen. Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka till dem direkt – men du måste också fylla i ditt skolval i e-tjänsten. Detta ska du göra eftersom Flens kommun har ett ansvar att bevaka att alla barn i kommunen får en skolplacering.

Skolval för läsår 2023/2024

Skolval till grundskolor för läsåret 2023/2024 sker mellan den 11 – 31 januari 2023.

Skolval ska göras av dig som har barn som är folkbokförda i Flens kommun. Om barnet har flera vårdnadshavare ska alla godkänna ansökan i e-tjänsten för att ansökan ska vara giltig.

Om du inte kan använda e-tjänsten, vänligen skicka ett mail till skolval@edu.flen.se

Skolvalet omfattar barn som ska börja:

 • Förskoleklass
 • Årskurs 4 och årskurs 7, för alla elever som går i en avslutande årskurs i sin nuvarande skola.

Övriga elever behöver inte göra ett skolval utan fortsätter på sin nuvarande skola även nästa läsår. Vill man byta skola mellan dessa intervall kallas det skolbyte och ska ansökas på denna blankett.

Byta skola – ansökan


Skola i din närhet

Kommunen anser att en skola i sin närhet är:

 • För elever i årskurs F-3: en skola inom 2 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 4-6: en skola inom 3 kilometer från hemmet.
 • För elever i årskurs 7-9: en skola inom 4 kilometer från hemmet.

Om du inte har en kommunal skola i din närhet så finns det alltid en skola i kommunen där ditt barn har en reserverad plats. Om skolan som kommunen reserverat plats i är längre bort än ovan nämnda avstånd, betyder det att du har rätt till skolskjuts till den skolan.

Hur görs placeringarna?

Placering sker i enlighet med kommunens skolvalsrutiner:

 • Reserverad plats
 • Relativ närhet
 • Syskonförtur (årskurs F-6)

Vid enstaka tillfällen går inte vårdnadshavares önskemål att tillfredsställa. Det beror då på något av följande:

 • Om önskad placering medför att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.
 • Om önskad placeringen medför att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
 • Om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

I beslutet från kommunen framgår anledningen.

Läs riktlinjerna för skolval i sin helhet här.

Elever från andra kommuner som vill gå i Flens kommun

Kontakta mottagande skolas rektor. Du ansöker hos mottagande skola och din hemkommun ska då yttra sig. Denna blankett ska då användas.

Kontoansökan – för dig som inte är folkbokförd i Flens kommun