Hoppa till huvudinnehåll

Välja skola

Har du ett barn som ska börja förskoleklass, första klass eller måste byta skola för att gå klart grundskolan? Här kan du läsa mer om vilken skola ditt barn tillhör och hur du gör om du vill välja en annan skola än den anvisade.

Vilken skola tillhör mitt barn?

Din bostadsadress avgör var ditt barn får plats när det börjar i förskoleklass. Det är vanligast att barnen börjar i den skola som ligger i närheten av bostaden.

Välja annan skola

Om du vill välja en annan skola än den eleven tillhör kan du göra det i mån av plats och det beslutas då av rektor på mottagande skola. Prata med rektor på den skola du vill byta till/på din skola. Skolskjuts medges inte vid byte av skola, enligt skollagen.

Byta skola

Om du flyttar inom kommunen, kommer ditt barn eventuellt att tillhöra en annan skola. Om du vill gå kvar i din gamla skola, kan du ansöka om detta. Rektor beviljar i mån av plats.

Skolgång i annan kommun

Kontakta skolan i den kommun du vill gå i. Du ansöker hos den mottagande kommunen och hemkommunen ska då yttra sig.

Elever från andra kommuner som vill gå i Flens kommun

Kontakta mottagande skolas rektor. Du ansöker hos mottagande skola och din hemkommun ska då yttra sig.

Blanketter