Hoppa till huvudinnehåll
Passagerare förbereder sig för att borda en grön länstrafikbuss

Boende & resor

Du som studerar på gymnasieskolan kan få bidrag för boende och resor. Om du har mer än sex mil till skolan och bor inackorderad kan du få inackorderingstillägg. Om du har mer är sex km till skolan har du rätt till ett skolkort. För resor utanför länet kan du ansöka om resebidrag.

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidraget kan du får för kostnader som gäller boende och hemresor. Bidraget är 1/30 av prisbasbeloppet.  Bidraget betalas ut under fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Du som studerar på en fristående skola söker inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Så här ansöker du

Du kan söka bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Flen, har minst 6 mil mellan hem och skola och studerar heltid på en:
kommunal gymnasieutbildning. Ansökningsblankett med mer information hittar du nedan.

Skicka din ansökan till: Flens kommun, Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, 642 81 Flen.

Du måste ansöka om inackorderingsbidrag för varje nytt läsår.

Skolkort (Buss/Tåg)

Om du bor mer än sex km från skolan har du rätt till busskort och i vissa fall tågkort om din skola ligger inom länet. Du kan ansöka om ett sådant busskort till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Flen. Information om var och när du hämtar ut ditt busskort står på blanketten.

Om avståndet från hemmet till påstigningsplats överstiger 6 kilometer har du möjlighet att söka ett extra bidrag för anslutningsresor.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om busskort till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Flen.

Skicka din ansökan till: Flens kommun, Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, 642 81 Flen.

Du måste ansöka om busskort för varje nytt läsår.

Resebidrag

Om du reser dagligen till och från skola utanför länet, där Länstrafikens busskort inte gäller, kan du ansöka om resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år (förutsatt att du är folkbokförd i Flen). Bidraget är 1/30 av prisbasbeloppet. Bidraget utbetalas under 9 månader. Resebidraget betalas ut under fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Så här ansöker du

Du skickar in kvitto på inköpt biljett till och från skolorten till: Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, 642 81 Flen.

Mer information hittar du i ansökningsblanketten nedan.

Kontakt

Systemförvaltare
Pernilla Åhlin
Tfn 0157 – 43 02 09
E-post

Länkar

CSN – Centrala studiestödsnämnden
Sörmlandstrafiken 

Sidansvarig: Pernilla Åhlin
Senast uppdaterad: 2020-12-14 10:14:38

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Pernilla Åhlin

Systemförvaltare

0157 – 43 02 09