Hoppa till huvudinnehåll
Passagerare förbereder sig för att borda en grön länstrafikbuss

Boende & resor

Du som studerar på gymnasieskolan kan få bidrag för boende och resor. Om du har mer än sex mil till skolan och bor inackorderad kan du få inackorderingstillägg.
Om du har mer är sex km till skolan har du rätt till ett skolkort. För resor utanför länet kan du ansöka om resebidrag.
I kombination med skolkortet kan du ansöka om anslutningsresor, om du har minst 6 km till närmaste hållplats. Ersättningen betalas ut med samma belopp som för resa med eget fordon i tjänsten enligt skatteverket.
Ny ansökan måste göras till Flens kommun inför varje nytt läsår

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidraget kan du får för kostnader som gäller boende och hemresor. Bidraget är 1/30 av prisbasbeloppet.  Bidraget betalas ut under fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Du som studerar på en fristående skola söker inackorderingsbidrag hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Så här ansöker du

Du kan söka bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Flen, har minst 6 mil mellan hem och skola och studerar heltid på en:
kommunal gymnasieutbildning. Ansökningsblankett med mer information hittar du nedan.

Skicka din ansökan till: Flens kommun, Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, 642 81 Flen.

Du måste ansöka om inackorderingsbidrag för varje nytt läsår.

Skolkort (Buss/Tåg)

Om du bor mer än sex km från skolan har du rätt till skolkort. Du kan ansöka om ett sådant skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Flen. Information om var och när du hämtar ut ditt skolkort står på blanketten.

Om avståndet från hemmet till påstigningsplats överstiger 6 kilometer har du möjlighet att söka ett extra bidrag för anslutningsresor.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Flen.

Ansökan om skolkort för nästa läsår (2022/2023) sker via e-tjänst som är öppen från 1 mars. Du kommer till e-tjänsten via denna länk Ansök om skolskjuts eller via vår självservice.

För att logga in på e-tjänsten behöver du ett BankID. Om du av någon anledning inte kan logga in med BankID, vänligen skicka ett mail till skolskjuts@flen.se för alternativa ansökningsvägar.

Elever som ska börja årskurs 1 på gymnasiet och vill ansöka om skolkort, vänligen skicka ett mail till skolskjuts@flen.se

Beslutet gäller för ett läsår. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Du måste göra en ny ansökan om du flyttar eller byter skola.

Resebidrag/Anslutningsresor

Om du reser dagligen till och från skola utanför länet, där Länstrafikens busskort inte gäller, kan du ansöka om resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år (förutsatt att du är folkbokförd i Flen). Bidraget är ett fast belopp motsvarande resans kostnad, dock max 1/30 av prisbasbeloppet. Bidraget utbetalas under 9 månader. Resebidraget betalas ut under fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Så här ansöker du

Du skickar in kvitto på inköpt biljett till och från skolorten till: Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, 642 81 Flen.

Mer information hittar du i ansökningsblanketten nedan.

 

Kontakt

Systemförvaltare
Pernilla Åhlin
Tfn 0157 – 43 02 09
E-post

Länkar

CSN – Centrala studiestödsnämnden
Sörmlandstrafiken 

Sidansvarig: Pernilla Åhlin
Senast uppdaterad: 2022-09-22 11:53:48

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Pernilla Åhlin

Systemförvaltare

0157 – 43 02 09