Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Vad är Skapande Skola?

Kulturrådet skriver:

Barns och ungas rätt till kultur är en av prioriteringarna för kulturpolitiken. Skapande skola-satsningen är avsedd att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Bidraget ska medverka till att:

Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i årskurs F–9 i grundskolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.

Sidansvarig: Andreas Odsvall
Senast uppdaterad: 2019-01-22 10:47:27

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andreas Odsvall

Rektor Kulturskolan

0157 – 43 05 81