Hoppa till huvudinnehåll

Geometrix

Matematik+musik=sant
Ett projekt i Flens kommuns grundskolor läsår 2017/2018

Projektperiod
augusti 2017-juni 2018

Elever i projektet
Grundskolan år F-3

Bakgrund
Kopplingen mellan musik och matematik är tydlig bland annat vad gäller rytm, puls, perioder och tidsuppfattning.

Genomförande
Med musik och rörelse tar vi matematikundervisningen till lekfulla höjder. Vi träffas under sång och lek för att göra undervisningen roligare. Genom att variera undervisningen och göra den mer lekfull tror vi barnen lär sig mer.
Vi träffar barnen vid två olika tillfällen. Däremellan kommer lärarna att ha tillgång till digitalt illustrerade textböcker samt ljudinspelning för att kunna träna in låtar med barnen. Detta material kommer vi sedan att lämna kvar till lärarna för att kunna fortsätta med projektet i framtiden.
Materialet är också skrivet för att träna svenska då det bygger på rytm, rim och ramsor. Dessutom är flera av sångerna översatta till engelska. Sångerna kan också användas på idrotten då kroppen och rörelse är centrala inslag.

Mål
Eleverna skall få lära sig delar av skolans matematik på ett djupare sätt genom att använda kroppen som medel. Genom att befästa puls och perioder i kroppen kommer eleverna att lära sig matematik på ett kompletterande sätt.

Syfte
Att ge eleverna fler verktyg för att lära matematik.
Att på ett roligt sätt befästa matematikens grunder i kroppen.

Projektansvariga
Andreas Odsvall                         Raoul Selli
Kulturskolechef/                        Musiker
Samordnare Skapande-Skola

Sidansvarig: Andreas Odsvall
Senast uppdaterad: 2017-10-17 11:13:13

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andreas Odsvall

Rektor Kulturskolan

0157 – 43 05 81