Hoppa till huvudinnehåll

Skapande händer och ljud

Skapande händer och ljud
Ett projekt i Flens kommuns grundskolor läsår 2017/2018

Projektperiod
augusti 2017-juni 2018

Elever i projektet
Grundskolan år F-9

Bakgrund
Alla barn har rätt att uttrycka sig på olika sätt och med olika språk. För att skapa med händerna använder vi andra språk än det talade eller skrivna. Detta är särskilt intressant i grupper där kommunikation genom tal och skrift är begränsat.

Genomförande
I detta projekt jobbar vi med reguljära klasser såväl som med nyanlända som barn med särskilda behov. Vi gjuter av våra egna händer och färglägger sedan dessa för att tydligare visa vilka individer vi är. Vi kommer att göra ljud och/eller film-inspelningar av barnens tankar och funderingar kring temat händer – vad tänkte de på när de skapade sina händer och vad visar deras kamraters händer?

Mål
Eleverna ska få genomföra en vernissage för varandra där vi ställer ut alla alster vi skapat.
Eleverna ska få ha provat på tekniker för att gjuta av saker och för att färglägga dessa.

Syfte
Att eleverna ska få se hur olika men ändå lika vi är som människor.
Att eleverna ska få uttrycka sig på andra sätt än genom språk och skrift.

Projektansvariga
Andreas Odsvall                       Britt-Marie Järnström Lindell      Helene Elfgren      Fanny Danielsson
Kulturskolechef/                     Konstnär                                            Konstnär                 Konstnär
Samordnare Skapande-Skola

 

Sidansvarig: Andreas Odsvall
Senast uppdaterad: 2017-10-17 11:19:18

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Andreas Odsvall

Rektor Kulturskolan

0157 – 43 05 81