Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling & kvalitet

Skolutveckling är en ständigt pågående lokal process som syftar till att varje elev och barn ska utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. I Flen kommun har det inneburit ett stort utvecklingsarbete under flera år.

För att höja kvaliteten i undervisningen i Flen kommun har en rad insatser gjorts under flera år. Redan i maj 2011 initierade ett enigt kommunfullmäktige  skolprojektet ”En skola att vara stolt över”. Sedan dess har flera utvecklingsinsatser gjorts inom en rad områden. Utvecklingsinsatserna har riktat sig till personal i förskolan, grundskolan och fritids samt gymnasiet. Dessutom har en struktur för ett systematiskt kvalitetsarbete tagits fram. Att förändra en stor organisation, som den kommunala förskolan och skolan, tar tid. Därför fortsätter arbetet  med att utveckla undervisningen och följa upp kvaliteten.

Professionsutvecklare berättar (film)

Filmen är från 2022.

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2023-03-09 10:45:25

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén

Barn-, utbildning- och kulturchef

0157 – 43 02 00