Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt utvecklingsarbete

Här kan du läsa mer om vilket utvecklingsarbete som pågår just nu.

Natur och teknik för alla (NTA)

NTA är främst inriktad på biologi, fysik, kemi, teknik och matematik, men erfarenheter visar på spridningseffekter även till andra ämnen. Under hösten 2017 börjar Flens skolor och förskolor arbeta med NTA.

NTA-konceptet innehåller metoder för lokalt utvecklingsarbete och vilar på fem grundpelare för skolutveckling och lärande i naturvetenskap och teknik:

  • ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experimentet som grund
  • tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar
  • kontinuerlig kompetensutveckling av pedagoger/lärare
  • fortlöpande utvärdering av elevernas lärande
  • samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv och högskolor/universitet

Läs mer på hemsidan för NTA

 

Förskoleappen

Under höstterminen 2016 introducerar vi förskoleappen och under vårterminen 2017 implementeras appen som ett pedagogiskt verktyg på varje förskoleavdelning i Flens kommunala förskolor.

Förskoleappen är en app som förenklar förskolans pedagogiska dokumentation och administration samtidigt som föräldradelaktigheten ökar genom bättre kommunikation mellan hemmet och förskolan. Med förskoleappen kan du som förälder följa ditt barns vardag i förskolan via telefon, läsplatta eller dator.

Med förskoleappen dokumenterar pedagogerna arbetet mot förskolans mål med film, bild och text så att det blir synligt direkt för dig som förälder. Barnen är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen och ser vad de lär sig vilket ger dem möjlighet att reflektera kring det på ett bättre sätt, tillsammans med både pedagog och förälder. Pedagogerna får en bra överblick och kan följa varandras arbete. Appen fungerar även så att du som förälder kan lämna reflektioner och se när det är dags för nästa föräldramöte.

 

 

Sidansvarig: Åsa Andersson
Senast uppdaterad: 2017-08-28 10:48:36

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Andersson

Verksamhetsstrateg

0157-43 02 05