Hoppa till huvudinnehåll

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande (BFL) grundar sig i forskning om vikten av kontinuerlig bedömning av elevers arbete. Detta har lärare i Flens grundskola arbetat med i kommunövergripande ämnesträffar ledda av förstelärare.

Teoretiska utgångspunkter

Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till kunskap och lärande. Syftet är att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Elev och lärare använder sig aktivt av bedömning som ett redskap i lärandeprocessen under tiden den pågår. Bedömning för lärande kallas även för lärandebedömning och formativ bedömning. I Flen kommun har vi utgått från Dylan Wiliams forskning, men även professor Christian Lundahl har intresserat sig i frågan.

Praktiskt arbete

Arbetet innebär att alla grundskolans lärare träffas i kommunövergripande ämnesgrupper för att med avstamp i forskningen diskutera bedömning. Inför varje träff har lärarna fått uppgifter att prova med sina elever. Under träffarna diskuteras erfarenheterna kring det man upplevt i klassrummet. För att leda dessa grupper och detta utvecklingsarbete utsågs ytterligare nio förstelärare. Detta är ett sätt att främja det kollegialt lärande.

Sidansvarig: Åsa Andersson
Senast uppdaterad: 2022-11-04 11:03:47

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Andersson

Verksamhetsstrateg

0157-43 02 05