Hoppa till huvudinnehåll

Information och kommunikationsteknologi (IKT)

Här kan du läsa mer vår lärplattform Unikum och vilka digitala verktyg vi använder. Du kan också läsa om vad en-till-en-lösning innebär och se vilka pedagogiska program våra elever har tillgång till.

För skolans verksamhet handlar Informations och kommunikationsteknologi (IKT) om att använda digitala verktyg som ett verktyg för lärande. IKT kan användas som verktyg för att hantera och utbyta information, för att dokumentera, kommunicera och samarbeta.

En av vinsterna med att använda digitala verktyg är att lärandet blir multimodalt, text kan samspela med bild, film och/eller ljud. Digitala verktyg kan användas för att höja elevernas skolresultat samt anpassa undervisningen till elevers individuella behov. Det kan också av många uppfattas som motivationshöjande.

I Strategidokumentet för utvecklingen av Flens kommunala förskolor, skolor och fritidshem 2014-2019 är ett av utvecklingsområdena Den moderna lärmiljön. Målbilden är att alla barn och vuxna använder modern teknik som ett verktyg i vardagen för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Målsättningen i Flens Kommun är att IKT ska vara en integrerad del av skolans vardag. Vi ska rusta barn/elever med tillräckliga kunskaper inom IKT för att möta framtidens behov. Detta innebär att skapa en likvärdig och tillgänglig verksamhet för alla.

De digitala verktygen ska stödja arbetet med att synliggöra lärandet, underlätta samarbete och kommunikation samt utveckla kreativitet hos pedagoger och barn/elever.

För att samordna arbetet med IKT i kommunen finns en utvecklingsledare anställd på halvtid med uppdrag att inspirera och uppmuntra till ökad användning av digitala lärresurser som en del i det pedagogiska arbetet och att utveckla kreativa och innovativa arbetsformer.

Unikum

Unikum är kommunens gemensamma lärplattform.  Här delas information mellan vårdnadshavare, elever och pedagogisk personal. Här kan vårdnadshavare ta del av sina barns omdömen, planeringar och hålla kontakt med lärare. Följ länken för vidare information/instruktion

Skola 24

Skola 24 är skolans plattform frånvarohantering. Här kan vårdnadshavaren anmäla sitt barns frånvaro. Följ länken för vidare information/instruktion

GAFE & Google Classroom

Med start läsåret 2015 kommer elever och pedagoger i Flens kommunala högstadium att börja arbeta med Google Apps for Education, GAFE. GAFE är webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra. Kopplat till GAFE finns Google Classroom  där lärare kan skapa och samla in uppgifter papperslöst. Eleverna kan hålla reda på vad som ska lämnas in och börja jobba med uppgifterna med ett enda klick. Lärarna kan snabbt se vilka som har eller inte har lämnat in en uppgift och ge feedback direkt i realtid.

Miljön är webbaserad och innebär att både elever och lärare kan nå den oavsett var de befinner sig. Den är också oberoende av vilken enhet man använder sig av – laptop, chromebook, surfplatta eller mobil. Det som krävs är uppkoppling mot Internet.

IKT-RESURSER

Digitala verktyg

Till förskolorna har IPads köpts in till varje avdelning, och personalen har fått utbildning via workshops. Förskolorna fortsätter att utveckla sin pedagogiska dokumentation via dessa. Även på flera grundskolor används IPads i olika försöksprojekt. Det handlar t.ex. om att arbeta med elevernas läs- och skrivinlärning, försök med specialappar i matematik och att arbeta med film i undervisningen. IPads används också i arbetet med elever med annat modersmål, både bland modersmålslärare och lärare i förberedelseklasser.

Utvecklingen går emot att byta ut alla PC mot chromebooks. En chromebook är en laptop som anväder sig av Chrome OS som operativsystem och som bygger på uppkoppling mot Internet. En chromebook startar upp snabbt och det finns möjlighet att använda ett stort utbud av appar. Eftersom chromebooks är både billiga och lätta att administrera blir det enklare att göra tekniken tillgänglig för fler.

Från höstterminen 2015 erbjuds därför eleverna i åk 7-9 på Stenhammarskolan 1:1-lösning, d.v.s. en egen laptop. Det är ett steg på vägen mot en bredare digitalisering av kommunens skolor. Chromebooks håller snabbt på erövra stora delar av utbildningsmarknaden och därför har fler och fler läromedel- och hjälpmedelsproducenter börjat anpassa sitt material till användande av chromebook.

IT-enheten arbetar också med att bygga ut nätverket och förbättra uppkopplingshastigheten på alla kommunens skolor/förskolor.

Pedagogiska program

Från hösten 2014 har alla elever och lärare i Flens Kommun tillgång till Inläsningstjänst, vilket innebär att man kan ladda ner massor av tillgängliga läromedel till sin mobil eller laptop för att ha möjlighet att lyssna istället för att läsa.

Alla elever och lärare har också med stöd av Sörmlands Sparbank kostnadsfritt tillgång till hela NE.se:s databas, både via skolans nätverk och med möjlighet till personliga inloggningar. Tillgången till pedaogiska program håller på att ses över, så att gammalt byts ut mot nytt, anpassat till nya förhållanden.

Talsyntes och rättstavninsgsprogram ingår som standard på samtliga elevdatorer. Program för arbetsminnesträning finns också.

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2022-11-24 15:32:29

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén

Barn-, utbildning- och kulturchef

0157 – 43 02 00