Hoppa till huvudinnehåll
Lärare håller i en jordglob. Barn sitter runt omkring på golvet och lyssnar.

Interkulturellt förhållningssätt

I Flens kommun har vi ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv. I förskolans och skolans värld handlar det om interaktion och samverkan mellan elever med olika kulturell bakgrund samt om samarbetet mellan lärare och elev.

Teoretisk utgångspunkt

Det interkulturella förhållningssättet inbegriper elevers sociala situation och kulturella identitet och olika problemsituationer som elever hamnar i. Det handlar om kunskapen om att vara annorlunda än andra, om diskriminering och om hur vi tillsammans kan öka integrationen i skolan. Det är således helt naturligt att kalla ett interkulturellt pedagogiskt perspektiv för det mest centrala i skolans integrationsarbete. (Hans Lorentz 2013) Det interkulturella förhållningssättet i undervisning gäller samtliga elever. Det skall vara ett allmänt förhållningssätt och inte ett särskilt ämne. Detta är något som skall genomsyra hela verksamheten: klassen, skolan, närsamhället. På så vis kan man sträva mot ömsesidig respekt och förståelse för varandra i vardagen (Pirjo Lahdenperä 2004).

Praktiskt arbete

Kommunens satsning på det Interkulturella perspektivet har påbörjats genom att all personal från kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium har tagit del av ett antal föreläsningar genomförda av Pirjo Lahdenperä, Nihad Bunar, Edna Eriksson, Milad Muhammadi m fl.

2015 påbörjades den Interkulturella utvecklingsprocessen. Några skolor har genomfört en forskarcirkel i samarbete med Mälardalens högskola och Dalarnas högskola med fokus på Nyanländas lärande, andra skolor har genomfört en studiecirkel kring Språkutvecklande förhållningssätt i alla ämnen, ett material som Skolverket tillhandahåller. Flera skolor har påbörjat fördjupningen inom området via värdegrundsarbete och etiksamtal. Förskolan har påbörjat ett projekt som fokuserar på Personlig utveckling med interkulturell inriktning.