Hoppa till huvudinnehåll

Pedagogisk dokumentation i förskolan

I förskolan föll det sig naturligt att utveckla den pedagogiska dokumentationen i förskolorna när vi började arbeta med synligt lärande då de processerna går i varandra.

Teoretiska utgångspunkter

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och en metod till att säkerställa förskolans kvalitet samt att ta vara på barnens tidigare kunskaper och bygga verksamheten från denna utgångspunkt. Det innebär att pedagogerna tillsammans med barnen diskuterar och reflekterar över vad som skett genom att ex titta på fotografier från aktiviteter i verksamheten. Det gäller att man som pedagog är lyhörd för vad barn säger och gör.

Därigenom kan pedagogerna utforma verksamheten efter barnen och inte barnen efter verksamheten. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det tydligt angivet att pedagogerna är ålagda att kontinuerligt genomföra dokumentationer av verksamheten.

Praktiskt arbete

Förskolan har haft Gunilla Dahlberg, professor i pedagogik på Stockholms universitet och även grundare av begreppet pedagogisk dokumentation, som föreläsare på en personalkonferens.

Pedagogerna på förskolorna har även arbetat i cirkelform med boken Lyssnandets pedagogik av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi. En bok som handlar om att synliggöra barns lärande samt pedagogisk dokumentation som går hand i hand med just det synliga lärandet.

Sidansvarig: Lena Furén
Senast uppdaterad: 2023-01-13 14:28:53