Hoppa till huvudinnehåll

Resultatutveckling 2017/18

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 under läsåret 2017/18 är 203 poäng. Detta är en förbättring med 10,6 poäng från förra läsåret. Dessa siffror är preliminära, de officiella siffrorna från Statistiska centralbyrån (SCB) kommer 27 september 2018.

Gällande årskurs 6 uppnår 50,7% av eleverna godkänt i alla ämnen jämfört med 51,1% året innan. Det är med andra ord ungefär samma resultat som förra året. Observera att dessa siffror också är preliminära. De officiella siffrorna från Statistiska centralbyrån (SCB) kommer 25 oktober 2018.

De senaste åren har en rad utvecklingsinsatser inom skolan genomförts vilket glädjande har förbättrat det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9. Utvecklingsinsatser med Synligt lärande, läslyftet och matematiklyftet och förstelärare har lett till höjd kunskapsutveckling hos eleverna i årskurs 9.

Dessutom har ett nytt verksamhetssystem, Unikum, införts under läsåret. Unikum används för att eleverna själva ska kunna följa sin kunskapsutveckling. Därmed finns verktyget för regelbunden återkoppling och sist men inte minst det är elevernas prestation under pedagogernas ledning som gör resultatet.

Utöver detta har flera specifika insatser genomförts för eleverna på högstadiet under det gångna läsåret.

Till läsårets start infördes ett nytt system för mentorskap då två mentorer för årskurs 9 arbetade med mentorskapet på heltid vilket möjliggjort att vi kan följa varje elevs progression på individnivå. Insatser kan då tidigt sättas in för att maximera elevernas kunskapsutveckling.

Flerlärarsystem infördes detta läsår i ämnena matematik, engelska/språkval, svenska/svenska som andraspråk, slöjd, hemkunskap samt vid laborationer. All kompetensutveckling under läsåret användes för att säkerställa rättvis och likvärdig bedömning med Unikum som verktyg.

Schemat gjordes inför läsåret om för att skapa tid för ämnesdidaktiska diskussioner, samrättningar och sambedömningar. Under sportlovet erbjöds lovskola för elever i årskurs 9 som riskerade att inte nå målen i matematik.

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/flen.se/file/d/1eKtJAbEkBx1cNNszXg5nL8urNINgCP3Y/preview?usp=drivesdk” title=”Resultat 3.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/flen.se/file/d/1D2xNQhu2xYd01aKM7HTYQadmsYTzbDy1/preview?usp=drivesdk” title=”Resultat 6.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén

Barn-, utbildning- och kulturchef

0157 – 43 02 00