Hoppa till huvudinnehåll

Synligt lärande

Skolans och förskolans utvecklingsarbete ska grundas sig både i forskning och i beprövad erfarenhet. I skolans arbete med att synliggöra lärandet har forskningsgrunden varit John Hattie och Dylan Wiliam. Den beprövade erfarenheten har delats av lärare när de träffats i kommunövergripande ämnesgrupper. I förskolan har man även tagit det teoretiska avstampet i Gunilla Dahlbergs forskning.

Avgörande för elevers framgångar i skolan är lärarnas förmåga att ge återkoppling till eleverna så att de förstår avsikten med lärandet och målen för undervisningen. Det innebär att pedagogen måste anpassa undervisningen och utforma lärmiljön utifrån barn och elever. Pedagogerna i grundskolan och gymnasiet har stärkt sin teoretiska grund genom att studera James Nottinghams bok Utmanande undervisning i klassrummet samt Dylan Wiliams bok  Att följa lärandet.  Pedagogerna på förskolorna har även arbetat i cirkelform med boken Lyssnandets pedagogik av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi. En bok som handlar om att synliggöra barns lärande samt pedagogisk dokumentation som går hand i hand med det synliga lärandet.

Sidansvarig: Åsa Andersson
Senast uppdaterad: 2022-11-03 07:47:15

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Andersson

Verksamhetsstrateg

0157-43 02 05