Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen (kap 4) ställer krav på ett systematiskt kvalitetsarbete för förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. Huvudman, alltså kommunens förtroendevalda, är ytterst ansvariga för kvalitetsarbetet. I Flen utarbetas en plan med tydliga beskrivningar av hur och när kvalitetsarbetet ska utföras samt vem som ansvarar för vad. I Flen ska kvalitetsarbetet leda till ökad måluppfyllelse och en skola att vara stolt över.

Ett systematiskt kvalitetsarbete ska:

  • Synliggöra kvalitet och likvärdighet
  • Identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse
  • Skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelse, utvecklingsbehov och åtgärder

Kvalitet i det här avseendet definieras som verksamhetens förmåga att uppfylla nationella mål och svara upp mot nationella krav och riktlinjer, det handlar om att skapa förutsättningar för barn och elever att lära och utvecklas.

I Flens kommun har kvalitetsarbetet indelats i en uppföljning och utveckling av sex processer, vilka direkt eller indirekt påverkar barnens/elevernas lärande och utveckling:

  • Kunskap, lärande och utveckling
  • Normer, värden och inflytande
  • Övergång, samverkan och omvärld
  • Organisation och resurser
  • Styrning, ledning och kommunikation
  • Utvecklingsarbete

Ansvaret för uppföljningen av processerna delas in i tre nivåer: Medarbetare/arbetslag, Förskolechef/rektor och Barn- och utbildningschef. Till stöd i arbetet används Skolverkets självskattningsverktyg, BRUK . Arbetet fördelas över året och sammanfattas i en kvalitetsrapport för varje enhet samt en övergripande.

Sidansvarig: Åsa Andersson
Senast uppdaterad: 2022-11-03 07:50:31

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Andersson

Verksamhetsstrateg

0157-43 02 05