Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen (kap 4) ställer krav på ett systematiskt kvalitetsarbete för förskola, grundskola, gymnasieskola och fritidshem. Huvudman, alltså kommunens förtroendevalda, är ytterst ansvariga för kvalitetsarbetet. I Flen utarbetas en plan med tydliga beskrivningar av hur och när kvalitetsarbetet ska utföras samt vem som ansvarar för vad. I Flen ska kvalitetsarbetet leda till ökad måluppfyllelse och en skola att vara stolt över.

Ett systematiskt kvalitetsarbete ska:

  • Synliggöra kvalitet och likvärdighet
  • Identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse
  • Skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelse, utvecklingsbehov och åtgärder

Kvalitet i det här avseendet definieras som verksamhetens förmåga att uppfylla nationella mål och svara upp mot nationella krav och riktlinjer, det handlar om att:

… skapa förutsättningar för barn och elever att lära och utvecklas.

I Flens kommun har kvalitetsarbetet indelats i en uppföljning och utveckling av sex processer, vilka direkt eller indirekt påverkar barnens/elevernas lärande och utveckling:

  • Kunskap, lärande och utveckling
  • Normer, värden och inflytande
  • Övergång, samverkan och omvärld
  • Organisation och resurser
  • Styrning, ledning och kommunikation
  • Utvecklingsarbete

Ansvaret för uppföljningen av processerna delas in i tre nivåer: Medarbetare/arbetslag, Förskolechef/rektor och Barn- och utbildningschef. Till stöd i arbetet används Skolverkets självskattningsverktyg, BRUK . Arbetet fördelas över året och sammanfattas i en kvalitetsrapport för varje enhet samt en övergripande.

Sidansvarig: Åsa Andersson
Senast uppdaterad: 2017-08-28 10:24:23

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Andersson

Verksamhetsstrateg

0157-43 02 05