Hoppa till huvudinnehåll

Visible learning +

Visible learning eller synligt lärande bygger på professor John Hatties forskning om vad som är framgångsrikt för elevers lärande. I Flen kommun har alla lärare genomgått ett utbildningsprogram som byggger på denna forskning och som kallas Visible learning+.

Teoretiska utgångspunkter

Det ”synliga lärandets” utgångspunkter bygger på en positiv och bejakande syn på elevens förmåga att ständigt utvecklas. Forskningen, bland annat John Hatties, påvisar att det är lärarens pedagogiska förmåga att möta eleverna som har störst effekt på elevernas lärande. Avgörande för elevernas framgångar i skolan är lärarnas förmåga att ge återkoppling till eleverna, att göra lärandet synligt och att eleverna förstår avsikten med lärandet och målen för undervisningen. Det innebär att pedagogen måste anpassa undervisningen och utforma lärmiljön utifrån barn/elever. Det betyder också att bedömningar används som ett verktyg för att stämma av, summativt, men som också ger stöd i lärprocessen, formativt. I forskningen talar man om vikten av bedömningar för lärande, bedömningar som stimulerar elevernas lärande.

Praktiskt arbete

Kommunens satsning på synligt lärande har inneburit att all personal från kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium under ett års tid fått utbildning i grunderna i John Hatties forskning samt hur man översätter forskningen till praktik i klassrummet. Detta har skett genom ett utbildningsprogram som heter Visible learning +. Detta är en långsiktig satsning där många pedagoger utvecklats mycket. En skillnad som man redan kan märka är att pedagoger och barn/elever nu i större utsträckning pratar om lärande i stället för görande.

 

 

Sidansvarig: Åsa Andersson
Senast uppdaterad: 2023-01-13 14:27:59

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Andersson

Verksamhetsstrateg

0157-43 02 05