Hoppa till huvudinnehåll

Nyanlända

På den här sidan kan du som är nyanländ lära dig om hur den svenska skolan fungerar.

Med nyanländ elev menas en elev som kommit till Sverige och påbörjat sin utbildning efter den tidpunkt då skolplikten normalt inträder. Det sker höstterminen det år barnet fyller sex år. En elev räknas inte som nyanländ efter fyra års skolgång.

Interkulturella enheten i Flens kommun ansvarar för mottagningsenheten och samordnar modersmålsutbildningen.

Interkulturella enheten har ansvar för olika verksamheter såsom:

  • Mottagningsenheten, Kompassen barn och unga. Här skriver vi in nyanlända barn- och ungdomar samt kartlägger deras kunskaper inför skolstart. Läs mer här
  • Modersmålsundervisning. Vi ansvarar för kompetensutveckling av modersmålslärare, undervisning i modersmålet för alla skolelever i Flens kommun samt sammanställer ansökningar om modersmålsundervisning. Läs mer här
  • Studiehandledning. Vi anordnar studiehandledning på modersmål.

På Interkulturella enheten samverkar vi med andra aktörer inom och utanför kommunen kring uppdraget och utifrån mångfaldsfrågor.

Sidansvarig: Nazik Alkualal
Senast uppdaterad: 2023-01-27 17:02:44

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén

Barn-, utbildning- och kulturchef

0157 – 43 02 00