Hoppa till huvudinnehåll

Barn-, utbildnings- och kulturnämnd

Här hittar du ledamöter och ersättare i Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

Munter Peter (S), Ordförande

Lagerstedt Katarina (M), 1:e v ordförande

Friis Cecilia (MP), 2:e v ordförande

Hammarlund Jenny (C)

Andersson Mari-Louise (S)

Danon Daniel (S)

Dahlberg Cecilia (V)

Erixon Oxana (L)

Svedberg Ann-Sofie (KD)

Johansson Sara (SD)

Högberg Thomas (SD)

Ersättare
Löfgren Torbjörn (S)

Lövgren Angelika (S)

Hjälte Pernilla (S)

Andersson Jenny (C)

Stålspets Simon (MP)

von Bothmer Martina (M)

Neurman Fredrik (L)

Ragnarsson Anton (V)

Jernemalm Teresia (KD)

Kennegård Malin (SD)

Lindgren Torgny (SD)

Här kan du söka bland politiker.