Hoppa till huvudinnehåll

Barn-, utbildnings- och kulturnämnd

Här hittar du ledamöter och ersättare i Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

Munter Peter (S), Ordförande

Lagerstedt Katarina (M), 1:e v ordförande

Friis Cecilia (MP), 2:e v ordförande

Hammarlund Jenny (C)

Andersson Mari-Louise (S)

Danon Daniel (S)

Dahlberg Cecilia (V)

Neurman Fredrik (L)

Svedberg Ann-Sofie (KD)

Verhoczki Sara (SD)

Högberg Thomas (SD)

Ersättare
Löfgren Torbjörn (S)

Birgitta Andersson (S)

Hjälte Pernilla (S)

Stålspets Simon (MP)

Sonja Nordin (M)

Ragnarsson Anton (V)

Jernemalm Teresia (KD)

Kennegård Malin (SD)

Lindgren Torgny (SD)

Här kan du söka bland politiker.