Hoppa till huvudinnehåll

Barn-, utbildnings- och kulturnämnd

Här hittar du ledamöter och ersättare i Barn-, utbildnings- och kulturnämnden

Munter Peter (S), Ordförande

Lagerstedt Katarina (M), 1:e v ordförande

Friis Cecilia (MP), 2:e v ordförande

Hammarlund Jenny (C)

Andersson Mari-Louise (S)

Hjälte Pernilla (S)

Dahlberg Cecilia (V)

Neurman Fredrik (L)

Svedberg Ann-Sofie (KD)

Samuelsson Monica (SD)

Högberg Thomas (SD)

Ersättare
Löfgren Torbjörn (S)

Andersson Birgitta (S)

Karlsson Beata (S)

Stålspets Simon (MP)

Nordin Sonja (M)

Ragnarsson Anton (V)

Jernemalm Teresia (KD)

Kennegård Malin (SD)

Lindgren Torgny (SD)

Här kan du söka bland politiker.