Skolledare och verksamhetschefer

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledare och verksamhetschefer.

Förvaltning

Lena Furén, Barn-, utbildning- och kulturchef
Tfn 0157-43 02 00
Skicka e-post

Eva Gustafsson, Kvalitets- och verksamhetschef
Tfn 0157-43 02 02
Skicka e-post

Kerstin Gelfgren, Verksamhetschef, skola och förskola
Tfn 0157-43 02 26
Skicka e-post

Förskola

Kerstin Johansson, Förskolechef, Förskoleområde A (Nybble, Sjögården, Brogetorp, Vallmon och barnomsorg på obekväm tid)
Tfn 0157-43 02 10
Skicka e-post

Carina Lukic, Förskolechef, Förskoleområde B (Mårbacka, Knekten, Sparven och familjedaghem i Malmköping)
Tfn 0157-43 02 11
Skicka e-post

Marie Magnusson, Förskolechef, Förskoleområde C (Björkliden, Tomtebo, Masmästargården, Skogshyddan och familjedaghem i Flen)
Tfn 0157-43 02 12
Skicka e-post

Grundskola

Per-Ola Andersson, Rektor, Stenhammarskolan F-3
Tfn 0157-43 06 01
Skicka e-post

Tuija Zens, Rektor, Stenhammarskolan 4-6
Tfn 0157-43 05 99
Skicka E-post

Katarina Gustafsson, Rektor, Stenhammarskolan 7-9
Tfn 0157 – 43 05 40
Skicka e-post

Axel Lagergren Jenserlius, Rektor, Bettna skola F-6 och Malmaskolan F-6
Tfn 0157-43 12 01
Skicka e-post

Helene Blomberg, Rektor, Bruksskolan F-6 och Kyrkskolan F-6
Tfn 0157-43 15 02
Skicka e-post

Gymnasieskola

Jonas Karlsson, Rektor, Prins Wilhelmgymnasiet
Tfn 0157-43 05 05
Skicka e-post

Fritidsklubbar och fritidsgårdar

Gisela Stucki, Enhetschef
Tfn 0157-43 09 82
Skicka e-post

Interkulturella enheten

Vakant, frågor besvaras av Kerstin Gelfgren, Verksamhetschef, skola och förskola
Tfn 0157-43 02 26
Skicka e-post

Elevhälsa

Lars Borg, Rektor, Barn- och elevhälsan
Tfn 0157-43 02 30
Skicka e-post

Kulturskolan

Andreas Odsvall, Kulturskolechef
Tfn 0157-43 05 81
Skicka e-post

Måltidsservice

Monika Holm, Måltidschef
Tfn 0157 – 43 16 00
Skicka e-post

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén Barn- & utbildningschef 0157 – 43 02 00
Eva Gustafsson Kvalitets- och verksamhetschef 0157 – 43 02 02
Kerstin Johansson Förskolechef område A 0157 – 43 02 10
Carina Lukic Förskolechef område B 0157 - 43 02 11
Marie Magnusson Förskolechef område C 0157 – 43 02 12
Per-Ola Andersson Rektor Stenhammar f-3 0157 – 43 06 01
Katarina Gustafsson Rektor Stenhammarskolan 7-9 0157-43 05 40
Ylva Eriksson Rektor Malmköpings rektorsområde 0157 – 43 12 32
Carolina Eriksson Rektor Bruksskolan/Kyrkskolan 0157 – 43 15 02
Gisela Stücki Enhetschef fritidsgårdar 0157 – 43 09 82
Lars Borg Chef Elevhälsan 0157 – 43 02 30
Andreas Odsvall Rektor Kulturskolan 0157 – 43 05 81