Förvaltningskontor

Här hittar du kontaktuppgifter till chefer och medarbetare på förvaltningskontoret.

Lena Furén, Barn-, utbildning- och kulturchef
Tfn 0157-43 02 00
Skicka e-post

Eva Gustafsson, Kvalitets- och verksamhetschef
Tfn 0157-43 02 02
Skicka e-post

Emma Eriksson, Dokumentcontroller
Tfn 0157 – 43 02 03
Skicka E-post

Åsa Andersson, Verksamhetsstrateg
Tfn 0157 – 43 02 05
Skicka E-post

Helena Lindqvist, Utvecklingsledare IKT
Tfn 073 – 382 63 85
Skicka E-post

Veronica Jansson, Utredningssekreterare
Tfn 0157 – 43 02 06
Skicka E-post

Jessica Tallklint, Administrativ handläggare
Tfn 0157 – 43 02 08
Skicka E-post

Céline Erikssson, Ekonom
Tfn 0157 – 43 02 07
Skicka E-post 

Sofia Westerlund, Ekonom
Tfn 0157 – 43 02 04
Skicka E-post

Pernilla Åhlin, Gymnasiehandläggare
Tfn 0157 – 43 02 09
Skicka E-post

Zekerijah Cajlakovic, Barnomsorgshandläggare
Tfn 0157 – 43 02 01
Skicka E-post

Peter Holm, Byggprocessledare
Skicka E-post

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lena Furén Barn- & utbildningschef 0157 – 43 02 00
Eva Gustafsson Kvalitets- och verksamhetschef 0157 – 43 02 02
Åsa Andersson Verksamhetsstrateg 0157-43 02 05
Helena Lindqvist Utvecklingsledare IKT
Veronica Jansson Utredningssekreterare 0157 - 43 02 06
Jessica Tallklint Administrativ handläggare 0157 – 43 02 08
Pernilla Åhlin Gymnasiesekreterare 0157 – 43 02 09
Zekerijah Cajlakovic Handläggare barnomsorg 0157 – 43 02 01