Hoppa till huvudinnehåll
Fontän i Orrhammaren - solnedgång

Översikt – nya lärmiljöer

Flens kommun satsar stort för att skapa förutsättningar för skolutveckling i nya lärmiljöer genom ett antal större ombyggnationer som bättre svarar för dagens behov.

Samtliga byggnader anpassas till det pedagogiska arbetet. Tillsammans skapar vi miljöer att trivas i för en kreativ utbildningsverksamhet och en stimulerande arbetsmiljö för barn, elever och medarbetare.

Den största satsningen består i skapandet av en ny F-6 skola som tillsammans med Prins Wilhelmgymnasiet och Bildningscentrum Prins Wilhelm (Stenhammarskolan) bildar ett unikt område – ett utbildningsstråk – från Lästen i Flens centrum till aktivitetshuset Skjortan.

Ombyggnationerna är omfattande projekt som involverar projektgrupper (lärare, rektorer, fackliga representanter m.fl.), personal från Elevhälsa, Måltidsservice, Kulturskola och Bibliotek förutom arkitekter, projektledare och övrig personal ifrån FKAB och NCC som bygger vår nya skola.

Pågående och kommande projekt

Här kan du ta del av vilka ombyggnationer som görs i Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningens verksamheter:
PDF-filen är klickbar med hänvisningar till protokoll över tagna beslut i kommunfullmäktige.


 

Tillbaka till nyhetslistan – Nya lärmiljöer