Man som använder en surfplatta samtidigt som han har ett barn i sitt knä

Våra e-tjänster

Flens kommun har som mål att skapa effektivare arbetssätt för invånare och medarbetare. Bland annat genom att inför e-tjänster och olika typer av självservice. Under 2018 kommer e-tjänster att successivt införas och vi startar med förskola och fritidshem.

Med ett BankID kommer du nu att kunna sköta dina ärenden via vår webbplats utan att behöva skriva ut och skicka in blanketter.

Invånarnas krav och förväntningar på service ökar och man efterfrågar insyn och åtkomst till information om sina ärenden, att enklare kunna ansöka om insatser och att kunna lämna och hämta uppgifter digitalt. Flens kommun har därför målet att införa nya processbaserade och effektivare arbetssätt för medarbetarna där medborgaren bjuds in på ett annat sätt än idag, bland annat via e-tjänster och självservice av olika slag.

Det innebär en förändringsresa från traditionella till nya arbetssätt och en ökad digitalisering som stödjer och effektiviserar de nya arbetssätten, dvs införande av e-förvaltning.

Vi börjar med förskola och fritidshem

Inom hela Flens kommun utvecklar vi just nu många olika e-tjänster. Vi bygger e-tjänster för att öka servicen till alla som bor i kommunen. E-tjänster för förskola och fritidshem är en del av det och införs under februari-mars 2018. Då kan du t.ex. göra ansökningar och anmäla förändringar till oss även på kvällar, nätter och helger via en säker anslutning. Inom förskola och fritidshem kommer du att kunna Ansöka om förskola, fritidshem och klubb, Säga upp plats på förskola, fritidshem och klubb, Ändra dina kontaktuppgifter samt Registrera dina inkomstuppgifter. Du hittar våra lanserade e-tjänster under: Självservice

Redan i februari ska du registrera dina inkomstuppgifter

Redan i februari vill vi ha dina inkomstuppgifter via vår e-tjänst.Alla vårdnadshavare måste registrera sin inkomst via vår hemsida. Det är för att din faktura för barnomsorg ska bli rätt. Även du som redan har registrerat din inkomst måste göra det igen under tiden från 1 till 28 februari. Annars finns risk att din avgift blir fel.

Gör så här:

  1. Besök vår E-tjänst för förskola och fritidshem här: Självservice
  2. Klicka på Vårdnadshavare och logga in med BankID.
  3. Registrera din inkomst.